Samenwerkingsinitiatief
Eerstelijnsgezondheidszorg
West-Vlaanderen

  Selecteer uw regio op de kaart

GGZ casusoverleg (Harelbeke) 2020

GGZ-casusoverleg (Harelbeke) 2020

Op dit casusoverleg kunnen verschillende diensten samen nadenken over situaties die anoniem ingebracht worden door de deelnemers. Doelstelling is om via uitwisseling tussen GGZ– en niet-GGZ-actoren de deskundigheid van beide sectoren te bevorderen.

Dit GGZ-casusoverleg richt zich naar alle medewerkers van diensten gezinszorg, thuisverpleging, maatschappelijk werk van de mutualiteiten, palliatieve zorg, OCMW en CAW bij voorkeur uit de regio Harelbeke.

Kostprijs: gratis
Per overleg kunnen maximaal 15 personen deelnemen. Hou er rekening mee dat niet elke casus besproken kan worden.

Informatie

Vorming