Samenwerkingsinitiatief
Eerstelijnsgezondheidszorg
West-Vlaanderen

  Selecteer uw regio op de kaart

Overlegplatform Dementie (OPD)

 

Het Overlegplatform Dementie (OPD) Zuid-West-Vlaanderen is een samenwerking tussen het expertisecentrum Dementie Sophia en het SEL Zuid-West-Vlaanderen.

 

De krachtlijnen van het OPD Zuid-West-Vlaanderen zijn:

 • Netwerking
  Het OPD als een gelegenheid om elkaars gezicht en expertise te leren kennen.
 • Informatie-uitwisseling
  Het OPD als een verzameltank aan info.
 • Afstemming
  Het OPD als een kans om buiten de grenzen van de eigen sector te kijken.
 • Drukkingsmiddel
  Het OPD als een middel om Vlaanderen op de hoogte te houden van wat er regionaal leeft
 • Vorming
  Het OPD als organisator van vorming voor professionelen en mantelzorgers.

 

Wil je voortaan uitgenodigd worden voor het OPD? Contacteer Tine Vermeersch.
Meer informatie

Bijlagen:

Dementie