Samenwerkingsinitiatief
Eerstelijnsgezondheidszorg
West-Vlaanderen

  Selecteer uw regio op de kaart

Oprichting eerstelijnszones

In 2017 lanceerde minister Vandeurzen een oproep tot de vorming van eerstelijnszones. Dit kadert binnen de brede hervorming van de eerstelijnsgezondheidszorg. De beleidsvisie vind je hier terug.

Naar aanleiding van de oproep organiseerden het SEL en LMN Zuid-West-Vlaanderen, die de hervorming faciliteren, vier startmomenten. Tijdens deze startmomenten werd stilgestaan bij het resultaat van de eerstelijnsconferentie en presenteerden we een voorstel van indeling in drie eerstelijnszones.


Volgende aanvraagdossiers werden ingediend en goedgekeurd:

 

Wat betekent de vorming van de ELZ voor de lokale werking (LST) van het SEL?
De LST secretarissen formuleerden een eerste advies.

Na de kick-off momenten zijn sinds de zomer van 2018 in de regio drie veranderteams actief. Het veranderteam trekt en coördineert het transitieproces naar een eerstelijnszone. Om dit verandertraject in de regio Zuid-West-Vlaanderen op een efficiënte manier aan te pakken overleggen de drie teams tijdens een gemeenschappelijk moment. Zo gaan we doelmatig te werk, met maximale aandacht voor de lokale noden.

In het najaar 2018 gaat bovendien een eerste veranderforum door. Hiervoor wordt het brede werkveld uitgenodigd. Het veranderforum is het beslissingsorgaan van de eerstelijnszone en geeft feedback op de voorstellen van het veranderteam.

Thema's & Projecten