Samenwerkingsinitiatief
Eerstelijnsgezondheidszorg
West-Vlaanderen

  Selecteer uw regio op de kaart

Woonzorgcentra

 


Het SEL heeft de opdracht om de samenwerking tussen de eerste lijn, de ziekenhuizen en woonzorgcentra te bevorderen.
De uiteindelijke doelstelling is het zorgcontinuüm voor de patiënt/cliënt te versterken. 

Concreet maakten we de laatste jaren werk van een symposium vroegtijdige zorgplanning, proefproject BelRAI, geriatrisch overlegplatform AZ Groeninge, zorgvernieuwingsprojecten..

De verschillende samenwerkingen en initiatieven werden echter nooit geformaliseerd in een algemene overeenkomst.
De unforme samenwerkingsovereenkomst die op Vlaams niveau werd opgemaakt en goedgekeurd door een aantal koepels (Zorgnet, Vlozo, Dotzorg) werd in najaar 2014 vertaald naar de Zuid-West-Vlaamse regio. 

Naast een formele samenwerkingsovereenkomst willen we ook het contact met een aantal woonzorgcentra terug oppikken en waar nodig verbeteren. Voor meer informatie of een afspraak contacteer julie.descamps@selzwvl.be

 Documenten:
→ De uniforme samenwerkingsovereenkomst voor regio ZWVL
→ Ontdek de presentatie over de samenwerking met de woonzorgcentra in ZWVL

Thema's & Projecten