Samenwerkingsinitiatief
Eerstelijnsgezondheidszorg
West-Vlaanderen

  Selecteer uw regio op de kaart

FORMULIEREN

Alle documenten hieronder opgesomd, zijn raadpleegbaar op de website van het Agentschap Zorg en Gezondheid.

De definitieve documenten rond het MDO vergoedingssysteem vanaf 1/05/2020

Het sjabloon zorgplan
Dit sjabloon bevat drie luiken: (1) administratieve gegevens, (2) inhoudelijke invulling zorgplan en (3) de vergoedingsfiche. Van dit laatste zal in een latere fase een online registratiesysteem opgezet worden die dan de papieren versie vervangt. In het zorgplan en de vergoedingsfiche wordt de zorgkas van de patiënt genoteerd i.p.v. de verzekeringsinstelling. Dit is zo omdat het Agentschap samenwerkt met de zorgkassen voor de uitbetaling van de vergoedingen. De vergoedingsfiche wordt bewaard door de overlegorganisator tot vanuit Agentschap Zorg en Gezondheid het signaal komt dat de fiches mogen bezorgd worden voor betaling. Hierover zal op een latere datum communicatie volgen aan alle overlegorganisatoren.

Aan het ingevulde zorgplan worden verklaringen toegevoegd. Drie types verklaringen zijn voorhanden:

 1. Verklaring toestemming verwerking persoonsgegevens en akkoord samenstelling overleg 
  Deze verklaring moet altijd aanwezig zijn bij het zorgplan.
   
 2. Verklaring niet-gewenste aanwezigheid persoon of (wettelijke) vertegenwoordiger
  Deze verklaring kan ondertekend en toegevoegd worden aan het zorgplan in het geval de persoon zelf te kennen geeft niet bij het overleg aanwezig te willen zijn noch een vertegenwoordiger wensen.
   
 3. Verklaring door zorgaanbieders over afwezigheid persoon met een zorg- en ondersteuningsnood of  zijn (wettelijke) vertegenwoordiger afwezigheid persoon 
  Deze verklaring wordt afgelegd door zorgaanbieders indien het (vooral bij psychiatrische problematiek) niet aangeraden wordt om de persoon bij het overleg te betrekken.
   

Checklist voor de overlegorganisator
Met deze checklist heeft de overlegorganisator een praktisch overzicht van welke criteria moeten vervuld zijn voor de vergoedbaarheid en hoe de vergoeding van de deelnemers moet toegekend worden.

MDO overleg organisatoren:
Aanvragen voor MDO worden rechtstreeks aan de overlegorganisatoren gesteld. Binnenkort komt er een lijst MDO-overlegorganisatoren op de website van het Agentschap. In de periode dat we de werking van het SEL ZWVL nog uitvoeren (tot en met juni 2020), bieden we aan de overlegorganisatoren de ondersteuning die nodig is om met het nieuwe vergoedingssysteem te werk te gaan. We zullen de overlegorganisatoren voldoende voorbereiden om de taak autonoom op te nemen.

De richtlijnen van het Agentschap Zorg & Gezondheid doorgenomen en vragen?

Geef gerust door aan de medewerkers SEL ZWVL:
pauline.devos@selzwvl.be
rani.bleyaert@selzwvl.be
dorine.demets@selzwvl.be
Of via onze vaste telefoon: 056/26 11 30