Samenwerkingsinitiatief
Eerstelijnsgezondheidszorg
West-Vlaanderen

  Selecteer uw regio op de kaart

 

Organisatie multidisciplinair overleg Zuid-West-Vlaanderen

Een multidisciplinair overleg (MDO) is een overlegbijeenkomst met minstens 3 professionele zorgaanbieders van verschillende disciplines. Het doel is de (thuis)zorg rond de gebruiker optimaliseren. 

Je kan een multidisciplinair overleg organiseren voor personen met:
• een verminderde fysieke zelfredzaamheid (GDT)
• een psychiatrische problematiek (OPP)
• een verminderd zelfzorgvermogen dat niet in aanmerking komt voor GDT of OPP (niet-GDT)

 

Ik zoek een organisator
De gebruiker heeft voor de organisatie van het overleg 2 keuzes: ofwel organiseert een van de betrokken zorgaanbieders het overleg ofwel wordt een externe organisator gecontacteerd. Het SEL houdt de lijst van erkende overlegorganisatoren bij. Het is een aparte lijst voor de organisatie van GDT of niet-GDT-overleg en de organisatie van een OPP.

Ik zoek een formulier
NIEUW: Vanuit het West-Vlaamse project wil men Vroegtijdige Zorgplanning verder inbedden in de dagelijkse praktijk. 
Aan de registratieformulieren GDT en OPP voegden we daarom een kort luikje rond VZP toe. Het is een signaal naar de hulpverleners en patiënten toe dat er, ook tijdens een MDO, over Vroegtijdige Zorgplanning gesproken kan worden.

Het GDT-zorgplan - Het OPP-begeleidingsplan - Het niet-GDT-registratieformulier

 

 

Draaiboek en vorming voor overlegorganisatoren.
Het draaiboek is een concrete leidraad voor nieuwe overlegorganisatoren maar ook een naslagwerk voor de al meer ervaren organisator. Het draaiboek wordt als syllabus gebruikt bij de vorming 'inleiding op multidisciplinair overleg' (contacteer het SEL voor concrete data of kijk bij 'vorming'). Het SEL organiseert bovendien workshops en casusbesprekingen om hulp te bieden aan de meer ervaren overlegorganisatoren. Tijdens deze vormingen bespreken we concrete moeilijkheden uit de dagelijkse praktijk


Het draaiboek kan besteld worden bij het SEL voor €10.

Ontdek de werkinstrumenten:

 

 

 

Taken en criteria 
De organisator is verantwoordelijk voor de uitvoering van volgende taken: alle betrokkenen uitnodigen; een datum en locatie vastleggen; de nodige administratie in orde brengen, het overleg in goede banen leiden als onafhankelijke vergaderleider; een zorgbemiddelaar aanduiden op het overleg; een verslag opmaken en doorsturen naar alle betrokkenen.

Een belangrijk document voor elke overlegorganisator is de provinciale afsprakennota. Hierin zijn de afspraken in verband met de verschillende taken van de organisator, de manier van registratie, de vergoeding ed. opgenomen. Een recente (2015) aanvulling hierop zijn de aanvullende criteria. Deze handelen vooral rond de kwaliteit van het overleg.

Op Vlaams niveau is er ook overleg met alle SEL's rond MDO. Zo is er een advies 'generiek model MDO' opgemaakt. Hierbij geven de SEL's een advies voor één overkoepelend model voor multidisciplinair overleg toepasbaar over de sectoren heen en voor alle doelgroepen. Voor het multidisciplinair overleg vertrekken we van vanuit de eerste lijn en zetten de persoon met een zorgnood centraal.

Vraag in verband met MDO? Bekijk onze lijst met veelgestelde vragen(FAQ).

 

 

Nieuwe organisator?
Als organisator moet je een samenwerkingsovereenkomst aangaan met het SEL. Wil je als nieuwe organisator aan de slag gaan, vul je deze vragenlijst in. Vervolgens maken we een samenwerkingsovereenkomst op en komen je contactgegevens op de lijst van organisatoren te staan.

 

 

Cijfers
Wie neemt vaak de organisatie van een overleg op zich? Vanuit welke gemeentes komen de meeste gebruikers voor wie een overleg georganiseerd wordt? Op al deze vragen vind je een antwoord in het document: multidisciplinair overleg in Zuid-West-Vlaanderen: cijfers 2015.