Samenwerkingsinitiatief
Eerstelijnsgezondheidszorg
West-Vlaanderen

  Selecteer uw regio op de kaart

Lokale Werking Zuid-West-Vlaanderen

LST = Lokaal Steunpunt Thuiszorg

Om meer dynamiek te ontwikkelen en lokaal werkzaam te zijn worden in de regio Zuid-West-Vlaanderen tien Lokale Steunpunten Thuiszorg (LST’s) uitgebouwd. Op onderstaande kaart zie je de verdeling per gemeente(s). 

Het ontmoeten van collega’s, uitwisselen van ervaringen, informatiedoorstroming, samenwerken rond thuiszorg,… staat centraal. Iedere persoon die in de betrokken regio geïnteresseerd is of werkzaam is in de thuiszorg, kan zich bij het LST aansluiten. Het secretariaat wordt waargenomen door het plaatselijke OCMW dat eveneens werkzaam is rond thuiszorg.

Steekkaart LST voor alle info in A5-formaat

Hieronder vind je per Lokaal Steunpunt Thuiszorg de recentste uitnodigingen, verslagen en bijlagen. Een overzicht van de data voor 2020 vind je hier.

Sinds 2016 is er bovendien overleg op kleinstedelijk niveau. Hierbij komen een aantal LST's samen voor een uitgebreidere vorming en netwerkmoment met andere werkingen. In 2016 stonden de thema's GGZ en persoonsvolgende financiering op de agenda, in 2017 kwamen we samen rond vroegtijdige zorgplanning.

We komen samen op kleinstedelijk niveau:

  • LST Kortrijk, Kuurne en Harelbeke

 

  • LST Waregem-Anzegem, Dentergem-Wielsbeke, Deerlijk en Zwevegem-Avelgem-Spiere-Helkijn

 

  • LST Menen, Wervik en Wevelgem

 

"Het is een goede manier om te netwerken buiten de regio's om. Goed dat er eens tijd is om één onderwerp wat uitvoeriger te belichten en tegelijk geen overlap te hebben in de verschillende LST's. Is voor herhaling vatbaat, maar de vergaderingen op lokaal vlak moeten blijven."

Regio Map