Samenwerkingsinitiatief
Eerstelijnsgezondheidszorg
West-Vlaanderen

  Selecteer uw regio op de kaart

NIEUWS (ZUID-WEST-VL)

NIEUWE STAFMEDEWERKER

Rani Bleyaert is op 16 december 2019 gestart als stafmedewerker (a.i.) bij SEL Zuid-West Vlaanderen. Voor vragen rond de sociale kaart, de LST-werking en eerstelijnshervorming kan je bij haar terecht.

Haar contactgegevens zijn:

rani.bleyaert@selzwvl.be

Spinnerijstraat 107(1ste verdieping) - 8500 Kortrijk

Tel. 056 26 11 30 - Gsm. 0473 18 69 84

 

KALENDER LOKALE STEUNPUNTEN THUISZORG (LST) 2020

De kalender voor de LST's van 2020 staat online! Deze vind je onder rubriek 'Lokale Werking' of klik hier

Bevestig je aanwezigheid bij desbetreffende LST-secretaris.

Tot dan!

TEAM SEL Zuid-West-Vlaanderen

 

NIEUWE STAFMEDEWERKER

Pauline Devos is op 19 augustus gestart als stafmedewerker (a.i.) bij SEL Zuid-West Vlaanderen. Voor vragen rond overleg in de Thuiszorg, thuiszorgzakboekje en de LST-werking, kan je bij haar terecht.

Haar contactgegevens zijn:

pauline.devos@selzwvl.be

Spinnerijstraat 107(1ste verdieping) - 8500 Kortrijk
Tel. 056 26 11 30 - Gsm. 0477 19 47 43

 

OPRICHTING EERSTELIJNSZONES

Na drie kick-off momenten zijn sinds de zomer van 2018 in de regio drie veranderteams actief. Het veranderteam trekt en coördineert het transitieproces naar een eerstelijnszone. Om dit verandertraject in de regio Zuid-West-Vlaanderen op een efficiënte manier aan te pakken overleggen de drie teams tijdens een gemeenschappelijk moment. Zo gaan we doelmatig te werk, met maximale aandacht voor de lokale noden.

In november 2018 vond het eerste veranderforum plaats. Hiervoor werd het brede werkveld uitgenodigd. Het veranderforum is het beslissingsorgaan van de eerstelijnszone en geeft feedback op de voorstellen van het veranderteam.

 

NIEUWSBRIEF

Een korte nieuwsbrief wordt op regelmatige basis verstuurd met een stand van zaken van de acties van het SEL, vormingsaanbod, nieuwigheden, enz.

Ontvang je de nieuwsbrief van het SEL nog niet? 

 

ZORGPAD HARTFALEN

Voor de regio Zuid- en Midden-West-Vlaanderen werd i.s.m. de ziekenhuizen (cardiologen en hartfalenverpleegkundigen), de huisartsen en de thuiszorg een extramuraal zorgpad hartfalen ontwikkeld.

» Vormingpakket thuiszorg: aandachtspunten
» Vormingpakket thuiszorg: powerpoint presentatie

» Informatiebrochure (AZ Delta)
» Dagboek patiënten (AZ Delta)

» Volledig zorgpad (AZ Groeninge)

 

PILOOTPROJECTEN GEINTEGREERDE ZORG VOOR CHRONISCH ZIEKEN

Het pilootproject De Brug is een uniek framework waarbinnen zo'n 120 lokale welzijns- en zorgactoren over geïntegreerde zorg voor chronische patiënten met minstens 1 chronische aandoening (op basis van medicatie) debatteren. Samen dienen zij antwoorden te zoeken op grote maatschappelijke uitdagingen, met name de toenemende vergrijzing en de verhoogde complexiteit van zorg.

Lees verder

 

DRAAIBOEK MDO

Het draaiboek MDO is een praktisch instrument, zowel voor nieuwe organisatoren van overleg, als voor de meer ervaren organisator. In het najaar 2018 organiseert het SEL opnieuw de vorming MDO met het draaiboek als leidraad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIEUWSTE THEMA'S