Samenwerkingsinitiatief
Eerstelijnsgezondheidszorg
West-Vlaanderen

  Selecteer uw regio op de kaart

NIEUWS (ZUID-WEST-VL)

WEGWIJS in ZWVL

Hét naslagwerk voor elke professionele zorgverlener
» 1 document voor Zuid-West-Vlaanderen
» Ruimer aanbod dan de gemeentelijke brochures: vroedvrouwen, sector GGZ, enz.
Raadpleeg de regionale wegwijs

 

 

EERSTELIJNSCONFERENTIE

Op 16 februari 2017 wordt een nieuwe eerstelijnsconferentie georganiseerd. Het onderwerp is de reorganisatie van de eerstelijnszorg in Vlaanderen. Ter voorbereiding van deze conferentie werden eind 2015 zes werkgroepen in het leven geroepen, die zich buigen over de verschillende aspecten van de eerste lijn in Vlaanderen.

Het resultaat van deze werkgroepen wordt getoetst aan het brede werkveld via een eenmalige provinciale toetsingsronde op 14 september (19u30-21u30) te Brugge (VAC Jacob Van Maerlant, Koning Albert I-laan 1-2).

 

 

PILOOTPROJECTEN GEINTEGREERDE ZORG VOOR CHRONISCH ZIEKEN

Project 'De Brug' (regio Kortrijk-Menen) is een van de 16 geselecteerde projecten.
Opzet: de zorg voor ernstig zorgbehoevenden, met een chronische aandoening, beter afstemmen door het vormen van een zorgketen. W13 trekt een breed consortium naar de volgende fase. 

Het project risicogedrag (regio Waregem) is niet geselecteerd maar mag een aangepast voorstel indienen tegen eind augustus.

Lees verder

 

 

DRAAIBOEK MDO

 

 

NIEUWE LEDEN en JAARVERSLAG

Op 22 maart ging de algemene vergadering van vzw SEL ZWVL door.
Benieuwd naar het activiteitenverslag 2015 of de nieuwe ledenlijst
 

 

Actieplan 2016

Benieuwd naar de geplande acties in dit nieuwe jaar? Bekijk het goedgekeurde actieplan.
 

 

MDO in ZWVL: verduidelijking van de criteria

Het bestuur keurde in juni de aanvullende criteria voor een vergoedbaar multidisciplinair overleg goed. Deze criteria zijn eerder een verduidelijking van wat reeds verondersteld werd.

Bekijk ook onze vernieuwde steekkaart multidisciplinair overleg.

Vraagje over MDO? Bekijk onze lijst met veelgestelde vragen.
 

 

Toekomst van het SEL: VERANDERINGSTRAJECT 2015-2019

Minister Vandeurzen wil de structuren in de eerstelijnszorg reorganiseren. In 2017 gaat een nieuwe conferentie door die door 6 werkgroepen inhoudelijk voorbereid zal worden. Lees meer in de visienota.


Voor de regio Zuid-West-Vlaanderen maakten we met de 4 netwerken een nota op met een pleidooi voor het grootstedelijke niveau. 

 

 

DEMENTIEWIJZER 

 

NIEUWBRIEF

Een korte nieuwsbrief wordt op regelmatige basis verstuurd met een stand van zaken van de acties van het SEL, vormingsaanbod, nieuwigheden, enz.

Ontvang je de nieuwsbrief van het SEL nog niet? 

 

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST WOONZORGCENTRA

Het SEL wenst een samenwerkingsovereenkomst af te sluiten met de woonzorgcentra, kortverblijven, serviceflats/assistentiewoningen en dagverzorgingscentra uit de regio.
 

 

 

 

ZORGPLANNEN MULTIDISCIPLINAIR OVERLEG

Op zoek naar een blanco GDT-zorgplan, niet-GDT registratieformulier of begeleidingsplan OPP?

NIEUWSTE THEMA'S