Samenwerkingsinitiatief
Eerstelijnsgezondheidszorg
West-Vlaanderen

  Selecteer uw regio op de kaart

NIEUWS (ZUID-WEST-VL)

CORONAVIRUS (COVID-19): richtlijnen (25/03/2020)

Gezondheidsprofessionals

De voortdurend geactualiseerde richtlijnen vind je op de website van Sciensano.

Zorgprofessionals

De voortdurend geactualiseerde richtlijnen (voor ziekenhuizen, eerste lijn, woon-zorg, thuiszorg, geestelijke gezondheidszorg, welzijn,...) vind je op de website van het Agentschap Zorg en Gezondheid.

Meer weten?

 

 

CORONAVIRUS (COVID-19): Huidig advies m.b.t. gebruik type mondmaskers (20/03/2020)

In overleg met de ziekenhuizen van Zuid-West-Vlaanderen en de huisartsen van HZW wordt volgende manier van werken naar voor geschoven.

  • Ziekenhuizen (corona diensten): FFP2 of FFP3 of N95 of KN95
  • Huisartsen in triagecentra: FFP2 of FFP3 of N95 of KN95
  • Ander personeel in triagecentra: Chirurgische maskers
  • Huisartsen in eigen praktijk: chirurgische maskers.
  • Thuisverpleging/woonzorgcentra/… bij contact met corona-patiënt: chirurgische maskers
  • Thuisverpleging/gezinszorg/woonzorgcentra… bij geen contact met corona-patiënt (=potentieel besmettelijke patiënt), kan een stoffen masker gebruikt worden.

 

Het is cruciaal dat iedereen deze richtlijnen volgt. Enkel zo zullen we (hopelijk) ten allen tijde de juiste bescherming op de juiste plaats kunnen garanderen.


Mogen we jullie vragen om spaarzaam met het materiaal om te gaan?


In afwachting van verdere leveringen en eventuele manieren om de maskers te hergebruiken, zouden we willen vragen om alle gebruikte maskers, per dag in een afgesloten zak te bewaren. Daarop dient duidelijk de datum genoteerd te worden.

 

SEL ZUID-WEST-VLAANDEREN NIET BEREIKBAAR VIA VASTE LIJN (periode maand maart en april)

Aangezien thuiswerken sterk aanbevolen wordt i.k.v. COVID-19, werken ook wij met het SEL-team van thuis uit.
Dit wil zeggen dat we momenteel niet bereikbaar zijn op onze vaste lijn en ook niet ter plaatse zijn in Kanaal 127.
We blijven uiteraard wel bereikbaar via mail en via onze gsm.

Pauline Devos: pauline.devos@selzwvl.be (GSM: 0477 19 47 43)
Rani Bleyaert: rani.bleyaert@selzwvl.be (GSM: 0473 18 69 84)
Dorine Demets: dorine.demets@selzwvl.be

 

 

 

 

CORONAVIRUS (COVID-19): (18/03/2020)

Om zoveel mogelijk (kwetsbare) mensen te bereiken en te informeren over het coronavirus, bundelen we de informatie hierover in verschillende talen. We vullen deze pagina regelmatig aan.

 

Nuttige links

 

 

MULTIDISCIPLINAIR OVERLEG (MDO) 2020: UITERLIJKE DATUM AANVAARDING EN UITBETALING

De erkenning van de SEL's eindigt op 30/06/2020 en hiermee valt de schakel tussen de MDO-aanvragen en uitbetaling van het overleg weg. Dit werd meermaals aangekaart bij het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid (VAZG), maar tot nu toe heeft men nog geen overgangsmaatregel.

Omdat er enige tijd gaat over het verwerken van de MDO-aanvragen, werd er vanuit de SEL's een timing vooropgesteld waarop ze de MDO-administratie nog goed kunnen afronden. Het VAZG ging hiermee, op een overleg met de SEL's op 23/01/2020, akkoord.

Wat houdt dit concreet in?

  • MDO's (GDT en niet-GDT) en OPP's georganiseerd tot en met 31/03/2020 (= datum van het overlegmoment) komen nog in aanmerking voor een vergoeding.
  • Alle aanvragen, waarvan het overleg na deze data heeft plaatsgevonden, namelijk vanaf 01/04/2020, worden niet meer verwerkt (en dus niet meer vergoed) door SEL Zuid-West-Vlaanderen.

Deze data zijn bepaald op basis van de huidige administratieve flow voor de MDO's en OPP's.

OPGELET: MDO's of OPP's met een overlegmoment eind maart, dienen ten laatste halverwege april binnengebracht te worden voor een correcte verwerking.

Wat is de toekomst van het MDO?
De toekomst van het multidisciplinair overleg is een onderdeel van de werkgroep 'zorgcoördinatie en casemanagement' op Vlaams niveau. Momenteel is er geen tussenoplossing tussen het 'MDO 2.0' en het huidige MDO. Het VAZG heeft ook gemeld dat deze oplossing niet zal klaar zijn tegen maart 2020.

Op het overleg met het VAZG van 23/01/2020 werd het volgende meegedeeld: "Over het multidisciplinair overleg in 2020 kan nog geen communicatie gebeuren. De grote complexiteit van het dossier vergt nog nadere analyse, vooraleer er een sluitend voorstel kan bezorgd worden. Wel kan meegegeven worden dat er continuïteit zal bestaan van het uitbetalingssysteem. De voorwaarden voor die uitbetaling moeten nog verder vastgelegd worden. Er zal aan de SEL's mogelijkheid gegeven worden om feedback te geven over het voorstel."

We begrijpen dat dit mogelijk vragen bij jullie oproept. Uiteraard willen we jullie hierin blijven ondersteunen. Bel of mail ons gerust als er vragen zijn over bovenstaande communicatie.
 

Met vriendelijke groeten
TEAM SEL ZUID-WEST-VLAANDEREN

 

 

NIEUWE STAFMEDEWERKER

Rani Bleyaert is op 16 december 2019 gestart als stafmedewerker (a.i.) bij SEL Zuid-West Vlaanderen. Voor vragen rond de sociale kaart, de LST-werking en eerstelijnshervorming kan je bij haar terecht.

Haar contactgegevens zijn:

rani.bleyaert@selzwvl.be

Spinnerijstraat 107 (1ste verdieping) - 8500 Kortrijk
Tel. 056 26 11 30 - Gsm. 0473 18 69 84

 

KALENDER LOKALE STEUNPUNTEN THUISZORG (LST) 2020

De kalender voor de LST's van 2020 staat online! Deze vind je onder rubriek 'Lokale Werking' of klik hier

Bevestig je aanwezigheid bij desbetreffende LST-secretaris.

Tot dan!

TEAM SEL Zuid-West-Vlaanderen

 

NIEUWE STAFMEDEWERKER

Pauline Devos is op 19 augustus gestart als stafmedewerker (a.i.) bij SEL Zuid-West Vlaanderen. Voor vragen rond overleg in de Thuiszorg, thuiszorgzakboekje en de LST-werking, kan je bij haar terecht.

Haar contactgegevens zijn:

pauline.devos@selzwvl.be

Spinnerijstraat 107(1ste verdieping) - 8500 Kortrijk
Tel. 056 26 11 30 - Gsm. 0477 19 47 43

 

OPRICHTING EERSTELIJNSZONES

Na drie kick-off momenten zijn sinds de zomer van 2018 in de regio drie veranderteams actief. Het veranderteam trekt en coördineert het transitieproces naar een eerstelijnszone. Om dit verandertraject in de regio Zuid-West-Vlaanderen op een efficiënte manier aan te pakken overleggen de drie teams tijdens een gemeenschappelijk moment. Zo gaan we doelmatig te werk, met maximale aandacht voor de lokale noden.

In november 2018 vond het eerste veranderforum plaats. Hiervoor werd het brede werkveld uitgenodigd. Het veranderforum is het beslissingsorgaan van de eerstelijnszone en geeft feedback op de voorstellen van het veranderteam.

 

NIEUWSBRIEF

Een korte nieuwsbrief wordt op regelmatige basis verstuurd met een stand van zaken van de acties van het SEL, vormingsaanbod, nieuwigheden, enz.

Ontvang je de nieuwsbrief van het SEL nog niet? 

 

ZORGPAD HARTFALEN

Voor de regio Zuid- en Midden-West-Vlaanderen werd i.s.m. de ziekenhuizen (cardiologen en hartfalenverpleegkundigen), de huisartsen en de thuiszorg een extramuraal zorgpad hartfalen ontwikkeld.

» Vormingpakket thuiszorg: aandachtspunten
» Vormingpakket thuiszorg: powerpoint presentatie

» Informatiebrochure (AZ Delta)
» Dagboek patiënten (AZ Delta)

» Volledig zorgpad (AZ Groeninge)

 

PILOOTPROJECTEN GEINTEGREERDE ZORG VOOR CHRONISCH ZIEKEN

Het pilootproject De Brug is een uniek framework waarbinnen zo'n 120 lokale welzijns- en zorgactoren over geïntegreerde zorg voor chronische patiënten met minstens 1 chronische aandoening (op basis van medicatie) debatteren. Samen dienen zij antwoorden te zoeken op grote maatschappelijke uitdagingen, met name de toenemende vergrijzing en de verhoogde complexiteit van zorg.

Lees verder

 

DRAAIBOEK MDO

Het draaiboek MDO is een praktisch instrument, zowel voor nieuwe organisatoren van overleg, als voor de meer ervaren organisator. In het najaar 2018 organiseert het SEL opnieuw de vorming MDO met het draaiboek als leidraad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIEUWSTE THEMA'S