Samenwerkingsinitiatief
Eerstelijnsgezondheidszorg
West-Vlaanderen

  Selecteer uw regio op de kaart

NIEUWS (ZUID-WEST-VL)

CORONAVIRUS (COVID-19): overzicht heropstart diensten Eerstelijn en Geestelijke Gezondheidszorg in Zuid-West-Vlaanderen

Vorige week is een nieuwe fase van de epidemie aangebroken en vele procedures zijn dan ook gewijzigd. De meest recente procedures kan u vinden op de website van Sciensano (voor de gezondheidsprofessionals) of op de website van Agentschap Zorg en gezondheid (richtlijnen voor ouderenzorg, thuiszorg, GGZ, eerstelijnszorgverleners,…).

In onderstaande link kunnen jullie een eerste overzicht vinden van de heropstart van de verschillende diensten/zorgverleners van zowel in de Eerstelijn als de Geestelijke Gezondheidszorg in Zuid-West-Vlaanderen. In samenwerking met de netwerkcoördinator, Lisa Verbeke, van netwerk GGZ ZW-VL werd dit overzicht samengesteld. Op deze manier staat veel informatie op 1 plek en hopen we dat dit voor jullie een handige tool is.

Dit overzicht staat op de website van netwerk GGZ ZW-VL en daar zullen ook de updates worden toegevoegd bij veranderingen die worden doorgegeven. De meest recente versie van het overzicht is hier te vinden: https://www.psyzuid.be/nl/nieuws/overzicht-aangepast-aanbod-ggz-en-eerstelijnszorg-regio-zuid-west-vlaanderen

 Aanvullingen/bemerkingen/updates zijn altijd welkom

 

Nieuwe regelgeving multidisciplinair overleg in de thuiszorg (4/05/2020)

Wat het nieuwe vergoedingssysteem betreft: alle info hierover is te vinden op https://www.zorg-en-gezondheid.be/multidisciplinair-overleg-vanaf-1-mei-2020-een-nieuw-vergoedingssysteem. Dat is de portaalsite van Zorg en Gezondheid en de enige plaats waarop de info up-to-date zal gehouden worden. 

Alle documenten die nodig zijn om een overleg (na 1 mei) te organiseren, zijn ook te vinden op onze website > 'overleg in de thuiszorg' > 'organisatie overleg'.

NIEUW tijdens corona crisis: MDO's op digitale wijze

Het kabinet - minister Wouter Beke gaf toestemming om al meteen af te wijken van de van de vereiste dat er een fysiek overleg moet plaatsvinden om vergoedbaar te zijn. Digitale MDO's georganiseerd in de maanden mei en juni 2020 kunnen nu vergoed worden volgens de nieuwe regelgeving. De overlegorganisator vult dan een verklaring op eer in. Dit ter vervanging van de handtekeningen die de deelnemers niet kunnen plaatsen.

MDO's op digitale wijze die georganiseerd werden in de maanden maart en april 2020 worden volgens het oude vergoedingssysteem behandeld. Enkel deze zorgplannen kunnen nog worden binnengebracht worden bij het SEL ZW-VL.

 

CORONAVIRUS (COVID-19): isolatiedocument (31/03/2020)

Beste eerstelijnszorgverstrekker,

Vele COVID-19 patiënten verblijven thuis in isolatie. In het kader van multidisciplinair samenwerken, geven we u graag het ‘isolatiedocument voor de thuiszorg’ mee (opgesteld door het Agentschap Zorg en Gezondheid). Klik hier om deze te downloaden.

Met dit document kan de patiënt zijn zorgverleners en mantelzorgers verwittigen, zodat zij de gepaste beschermingsmaatregelen kunnen nemen om besmetting te vermijden. De lijst met meest voorkomende functies die thuisondersteuning bieden, is opgenomen in het formulier. Wij doen een oproep om deze lijst zo volledig mogelijk in te vullen en de patiënt en elkaar hierin te helpen. Het is belangrijk dat iedereen die bij de patiënt in isolatie thuis langkomt op de hoogte is.

Print dit document uit, vul in en leg het op een zichtbare plaats!

Veel moed!

TEAM SEL Zuid-West-Vlaanderen

 

CORONAVIRUS (COVID-19): richtlijnen (25/03/2020)

Gezondheidsprofessionals

De voortdurend geactualiseerde richtlijnen vind je op de website van Sciensano.

Zorgprofessionals

De voortdurend geactualiseerde richtlijnen (voor ziekenhuizen, eerste lijn, woon-zorg, thuiszorg, geestelijke gezondheidszorg, welzijn,...) vind je op de website van het Agentschap Zorg en Gezondheid.

Meer weten?

 

 

CORONAVIRUS (COVID-19): Huidig advies m.b.t. gebruik type mondmaskers (20/03/2020)

In overleg met de ziekenhuizen van Zuid-West-Vlaanderen en de huisartsen van HZW wordt volgende manier van werken naar voor geschoven.

  • Ziekenhuizen (corona diensten): FFP2 of FFP3 of N95 of KN95
  • Huisartsen in triagecentra: FFP2 of FFP3 of N95 of KN95
  • Ander personeel in triagecentra: Chirurgische maskers
  • Huisartsen in eigen praktijk: chirurgische maskers.
  • Thuisverpleging/woonzorgcentra/… bij contact met corona-patiënt: chirurgische maskers
  • Thuisverpleging/gezinszorg/woonzorgcentra… bij geen contact met corona-patiënt (=potentieel besmettelijke patiënt), kan een stoffen masker gebruikt worden.

 

Het is cruciaal dat iedereen deze richtlijnen volgt. Enkel zo zullen we (hopelijk) ten allen tijde de juiste bescherming op de juiste plaats kunnen garanderen.


Mogen we jullie vragen om spaarzaam met het materiaal om te gaan?


In afwachting van verdere leveringen en eventuele manieren om de maskers te hergebruiken, zouden we willen vragen om alle gebruikte maskers, per dag in een afgesloten zak te bewaren. Daarop dient duidelijk de datum genoteerd te worden.

 

SEL ZUID-WEST-VLAANDEREN NIET BEREIKBAAR VIA VASTE LIJN (periode maand maart en april)

Aangezien thuiswerken sterk aanbevolen wordt i.k.v. COVID-19, werken ook wij met het SEL-team van thuis uit.
Dit wil zeggen dat we momenteel niet bereikbaar zijn op onze vaste lijn en ook niet ter plaatse zijn in Kanaal 127.
We blijven uiteraard wel bereikbaar via mail en via onze gsm.

Pauline Devos: pauline.devos@selzwvl.be (GSM: 0477 19 47 43)
Rani Bleyaert: rani.bleyaert@selzwvl.be (GSM: 0473 18 69 84)
Dorine Demets: dorine.demets@selzwvl.be