Samenwerkingsinitiatief
Eerstelijnsgezondheidszorg
West-Vlaanderen

  Selecteer uw regio op de kaart

ValpreventieJaarlijks valt één op de drie ouderen. Eén op de tien van hen belandt hierdoor in het ziekenhuis met ernstige letsels. Een valincident heeft echter altijd gevolgen op lichamelijk vlak (bv. verstuikingen, snijwonden, fractuur), psychosociaal vlak (bv. verlies van zelfvertrouwen, depressie, sociaal isolement) en economisch vlak (bv. hogere kosten, opname in een woonzorgcentrum). Gezien deze gevolgen is het niet vreemd dat ouderen bang zijn om te vallen, ze hebben valangst. Vaak leidt deze angst ertoe dat ze bepaalde activiteiten gaan vermijden (bv. schoonmaken, tuinieren, wandelen...), wat leidt tot sociaal isolement enerzijds en een slechtere conditie anderzijds (gewrichten worden stram, spiermassa neemt af), wat het risico net groter maakt. Ouderen reageren vaak berustend (ik ben te oud geworden, het is nu eenmaal zo...). Nochtans kan je een groot deel van de valpartijen vermijden. 

Valpreventie helpt om de levenskwaliteit van ouderen zo lang mogelijk veilig te stellen, zonder hun onafhankelijkheid en mobiliteit in te perken.

Diverse instanties bieden hierbij ondersteuning: het Expertisecentrum Valpreventie Vlaanderen (EVV) en het Lokaal Gezondheidsoverleg (LOGO) Brugge-Oostende.Project(en):

Thema's & Projecten