Samenwerkingsinitiatief
Eerstelijnsgezondheidszorg
West-Vlaanderen

  Selecteer uw regio op de kaart

Lokaal Sociaal BeleidHet toegankelijker maken van de eerstelijnsgezondheidszorg voor kwetsbare groepen is een belangrijke bekommernis in het kader van het lokaal sociaal beleid Oostende.

Een van de actiepunten was het opmaken van fiches voor hulpverleners over de wettelijke maatregelen om de gezondheidszorg financieel toegankelijker te maken. Er werd hiervoor een werkgroep samengesteld bestaande uit afgevaardigden van het Sociaal Huis Oostende, het SEL Oostende-Veurne en de mutualiteiten.

Per wettelijke maatregel werd een fiche opgemaakt waarin wordt uitgelegd wie er recht  op  heeft en hoe het aangevraagd moet worden. Zo kunnen hulpverleners kwetsbare cliĆ«nten makkelijker leiden naar de eerstelijnsgezondheidszorg.

De fiches vind je hieronder:

Thema's & Projecten