Samenwerkingsinitiatief
Eerstelijnsgezondheidszorg
West-Vlaanderen

  Selecteer uw regio op de kaart

Zorgvernieuwingsprojecten

Zorgvernieuwingsproject Thuiszorg 2.0

Met dit innovatief project streven Solidariteit voor het Gezin en Bond Moyson, samen met tal van andere partners, ernaar zorgbehoevende ouderen zo lang mogelijk thuis te verzorgen. Mits ondersteuning van de ‘eventuele’ mantelzorger en aanpassingen in de thuissituatie willen we langdurige opnames, heropnames en opnames in het rusthuis uitstellen of vermijden. Dit willen we realiseren door 24u/24u zorg aan huis te bieden met de bestaande thuiszorgdisciplines en een nieuw zorgaanbod zoals nachtcontrole door zorgkundigen, avondtoeren met verzorgenden, e.a.


Emily Vervenne werd aangeworven als de eerste zorgcoach van het zorgvernieuwingsproject in Oostende/Bredene. Zij is het aanspreekpunt voor de cliënt en zijn omgeving en voor alle betrokken professionele zorgverleners. De zorgcoach zal patiënten screenen, includeren en vervolgens op basis van hun zorgbehoefte en/of noden een zorgplan opstellen.
Om in dit project geïncludeerd te kunnen worden, moet een zorgvrager aan bepaalde voorwaarden voldoen. Deze zijn: inwoner zijn van Oostende of Bredene en ouder zijn dan 60 jaar, (en) voldoen aan een A-, B-, of C- profiel binnen de thuisverpleging, (of) een dementie-attest kunnen afleveren, (of) 6 punten scoren op de Edmonton-schaal.

Het zorgaanbod is zeer divers en vult de noden/vragen in van het cliënteel. Dit zijn: nachtcontroletoeren met zorgkundigen, flexibele gezinszorg, avondtoeren met verzorgenden, ergotherapie aan huis, crisisopvang, professionele alarmopvolging, residentiële nachtopvang/nachthotel, individuele medicatievoorbereiding door de apotheker, aanvullende diensten zoals maaltijden, DVC, klusjesdienst…

Tegen begin 2015 zou het project operationeel zijn en de eerste cliënten includeren in het project!

Info: Emily.vervenne@svhg.be of Emily.vervenne@bondmoyson.be of 0497/524.931

 

 

Voor meer info over zorgvernieuwingsprojecten ga naar http://www.riziv.fgov.be/care/nl/residential-care/alternative_forms

Thema's & Projecten