Samenwerkingsinitiatief
Eerstelijnsgezondheidszorg
West-Vlaanderen

  Selecteer uw regio op de kaart

De Koepel

Sinds 1 juli zijn we in onze regio samen aan het werken aan het pilootproject voor geïntegreerde zorg.

De federaal minister van Volksgezondheid en de verantwoordelijken van het deelstatenniveau hebben twintig (16 in juni, 4 erbij in september na bijsturing) pilootprojecten rond geïntegreerde zorg voor chronisch zieken geselecteerd. Daarmee wordt een nieuwe stap in de hervorming van de zorg voor chronisch zieken gezet. De projecten richten zich op allerhande chronische aandoeningen en bestaan uit een samenwerking tussen verschillende zorgverleners, zoals apothekers, huisartsen, geriaters, thuisverpleegkundigen, enzovoort, alsook uit patiëntenverenigingen, privépartners, partners uit de welzijnssector. Tegen juni 2017 kunnen de goedgekeurde pilootprojecten van start gaan op het terrein.

Het uitgangspunt  is een nieuwe visie op geïntegreerde zorg voor chronisch zieken, met een driedubbel doel – de zogenaamde ‘Triple Aim’ doelstelling: een verhoging van de levenskwaliteit van de patiënten en hun mantelzorgers; een bevolking die langer gezond leeft; en een doeltreffender gebruik van de beschikbare middelen. Daarnaast moet er bijzondere aandacht gaan naar het welzijn van de betrokken zorgverleners en naar gelijkheid voor alle chronisch zieken.

Onze regio, de regio Torhout – Oostende – Veurne, vertrok vanuit een analyse en risicostratificatie van de regio. Vanuit deze brainstorm kozen we ervoor een project te starten voor chronisch zieken met polyfarmacie, multiple ziekenhuisopnames en/of kansarmoede. In ons consortium zitten verschillende enthousiaste partners van verschillende groepen: eerste lijn (huisartsenkringen, thuisverpleegkundigen, apothekers); tweede lijn (algemene en categorale ziekenhuizen, overlegplatform GGZ); medische specialismen; woonzorgcentra, thuiszorg, palliatieve zorg, herstelverblijf, ZP3; LMN, SEL, logo, regionaal dienstencentrum; patiënten- en mantelzorgverenigingen; ziekenfondsen; non-profit: hogescholen, vrijwilligersorganisatie; lokale overheden; private sector: IT-bedrijven; bedrijf adviesverlening/opleiding in zorgsector.

Na brainstorms met de zorgactoren, interviews bij chronisch zieken en hun mantelzorger en bevragingen, proberen we tot een actieplan te komen om in de volgende fase uit te werken (d.i. de uitvoeringsfase, start 1/6/’17 voor de periode van 4 jaar). Ons doel is de levenskwaliteit en gezondheid voor chronische patiënten met polyfarmacie, multipele ziekenhuisopnames en/of kansarmoede, en hun omgeving meetbaar verbeteren. Om dit doel te bereiken werkten we verschillende strategische en operationele doelstellingen uit en deze concretiseren we nu naar acties.

Contactgegevens lokale projectcoördinator: Charlotte Libbrecht - Mail: de.koepel.tov@gmail.comof charlotte.libbrecht@azstrembert.be- Tel: 050 23 25 60.

Thema's & Projecten