Samenwerkingsinitiatief
Eerstelijnsgezondheidszorg
West-Vlaanderen

  Selecteer uw regio op de kaart

De Koepel

De Koepel wil een zorgtraject creëren met algemene richtlijnen omtrent communicatie, overleg en transmurale afspraken tussen de verschillende actoren die betrokken zijn in het zorgproces van een cliënt. We mikken op een versterkte samenwerking tussen zorgverleners op de eerste en tweede lijn, partners uit de woon-thuiszorg, verenigingen van patiënten en/of van mantelzorgers en welzijnsorganisaties.

Het uitgangspunt is een nieuwe visie op geïntegreerde zorg voor de chronische patiënt, met een driedubbel doel – de ‘Triple Aim’ doelstelling: verbeteren van de zorgervaring van patiënten en mantelzorgers, betere algemene gezondheid van de bevolking en meer efficiëntie met de beschikbare middelen. Daarnaast schenken we bijzondere aandacht aan de equity, jobsatisfactie en het welzijn van de betrokken zorgverleners en aan de gelijkheid voor alle chronisch zieken.

In het model van De koepel staan de chronische patiënt en zijn context centraal. Rond deze chronische patiënt staan de zes bouwstenen van onze geïntegreerde zorg: empowerment en educatie, mantelzorg, sociale participatie en buurtwerking, optimaliseren van de medicatie, wegwerken van overbodige opnames en het elektronische patiëntendossier. Vanuit deze centrale gedachten hebben we onze acties opgemaakt. Overkoepelend besteden we nog aandacht aan overleg en samenwerking, zorgcoördinatie en casemanagement.

Contactgegevens lokale projectcoördinator: Liesbeth Moortgat - Mail:  dekoepel@wvlzorg.be 

Meer informatie en de nieuwsbrieven kunt u hier terugvinden. 

Thema's & Projecten