Samenwerkingsinitiatief
Eerstelijnsgezondheidszorg
West-Vlaanderen

  Selecteer uw regio op de kaart

Vroegtijdige zorgplanning

Zoek je voor jezelf, je ouder, je partner, je kind naar informatie over vroegtijdige
zorgplanning? Wil je graag een infosessie bijwonen of zoek je iemand die kan helpen om je
eigen VZP-proces vorm te geven?

Wil je een vorming of bijscholing volgen om in je dagelijkse zorg voor patiënten/cliënten beter te kunnen inspelen op vragen over VZP?

Zoek je concrete informatie over je rol als professional in het VZP-proces en over hoe je kan
samenwerken met andere hulpverleners? Zoek je folders, infobrochures om met je
patiënt/cliënt mee te geven?

Wil je als vereniging, organisatie of lokaal bestuur een infoavond organiseren rond dit thema voor je leden, inwoners, medewerkers?

Met deze en andere vragen kan je bij VZP@West-Vlaanderen terecht.
Je mailt naar info@vzpwvl.be of belt naar 0473 54 48 50

Hoe gaan we te werk?
Je stelt je vraag, wij geven -waar mogelijk- een antwoord. Hebben we niet direct een oplossing voorhanden, dan noteren we je vraag en proberen we voor een aanbod/antwoord te zorgen.


Binnenkort kan je je vragen rechtstreeks via de website stellen.
 

Thema's & Projecten