Samenwerkingsinitiatief
Eerstelijnsgezondheidszorg
West-Vlaanderen

  Selecteer uw regio op de kaart

Digitale communicatie

Het eHealth-platform

Een federaal initiatief dat de missie heeft om:
• een goed georganiseerde, onderlinge elektronische dienstverlening en informatie-uitwisseling te bevorderen en te ondersteunen tussen alle actoren in de gezondheidszorg
• met de nodige waarborgen op het vlak van de informatieveiligheid, de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de patiënt en de zorgverlener en het respect van het medisch beroepsgeheim
en daardoor
• de kwaliteit en de continuïteit van de gezondheidszorgverstrekking te optimaliseren,
• de veiligheid van de patiënt te garanderen,
• de administratieve formaliteiten voor alle actoren in de gezondheidszorg te vereenvoudigen
• en het gezondheidszorgbeleid degelijk te ondersteunen.

Vitalink

Vitalink is het nieuwe, digitale platform van de Vlaamse overheid voor het veilig delen van zorg- en welzijnsgegevens. Dankzij Vitalink kan iedere zorgverlener, van huisarts tot thuisverpleger, op een eenvoudige manier beschikken over correcte en volledige patiënten informatie. Dat gebeurt steeds met het volste respect voor de privacy en onder erg strenge beveiligingsvoorwaarden. Zo werken zorgverleners beter samen en krijgen patiënten de best mogelijke zorg en begeleiding.

Alles op een rijtje: https://www.healthconnect.be/en/blog/alles-op-een-rijtje-ehealthbox-vitalink-en-hubs

Elektronisch Zorgplan

Een draaiboek voor de ontwikkeling van een Vlaams E-zorgplan werd opgemaakt samen met het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid (zie schema). Vandaag is echter het streefdoel om alles via Vitalink, het platform voor gegevensdeling, te laten verlopen.

Thema's & Projecten