Samenwerkingsinitiatief
Eerstelijnsgezondheidszorg
West-Vlaanderen

  Selecteer uw regio op de kaart

De medewerkers van SEL Oostende-Veurne zijn

Hanne Bossaer
Algemeen coördinator
T 059/59 20 25
E hanne.bossaer@sho.be

Hilde Terryn
Coördinator
T 059/59 20 25
E hilde.terryn@sho.be

Ann Sadoine
Medewerker administratie en onthaal
T 059/59 20 25
E: ann.sadoine@sho.be

Ons kantoor is gevestigd in de Edith Cavellstraat 54-56 bus 7 te 8400 Oostende.

 

De leden van het Dagelijks Bestuur van SEL Oostende-Veurne vzw:

Dhr. Christian Devlies (voorzitter)
Dokter Sonja Decabooter (ondervoorzitter)
Mevr. An Casteleyn (secretaris)
Dhr. Lucas vandendriessche (penningmeester)
Mevr. Nele Maene
Mevr. Linda Vereecke
Mevr. Annemie Zwaenepoel
Dhr. Koen Declerck
Mevr. Hilde Vanderbeke
 

 

De ledenlijst van de Raad van Bestuur vind je hier.

De ledenlijst van de Algemene Vergadering vind je hier.