Samenwerkingsinitiatief
Eerstelijnsgezondheidszorg
West-Vlaanderen

  Selecteer uw regio op de kaart

De medewerkers van SEL Oostende-Veurne zijn

Hilde Terryn
Coördinator
T 059/59 20 25
E hilde.terryn@sho.be

Marie Vandevivere
Beleidsmedewerker
T 059/59 20 25
E marie.vandevivere@sho.be 

Ons kantoor is gevestigd in de Edith Cavellstraat 54-56 bus 7 te 8400 Oostende.

 

De leden van het Dagelijks Bestuur van SEL Oostende-Veurne vzw:

Dhr. Christian Devlies (voorzitter)
Dokter Sonja Decabooter (ondervoorzitter)
Mevr. An Casteleyn (secretaris)
Dhr. Lucas Vandendriessche (penningmeester)
Mevr. Linda Vereecke
Dhr. Koen Declerck
Mevr. Hilde Vanderbeke
Mevr. Inge Huysentruyt 
Dhr. Steve Arntjen
 

 

De ledenlijst van de Raad van Bestuur vind je hier.

De ledenlijst van de Algemene Vergadering vind je hier.