Samenwerkingsinitiatief
Eerstelijnsgezondheidszorg
West-Vlaanderen

  Selecteer uw regio op de kaart

Lokale Werking SEL Oostende-Veurne

Het werkgebied van het SEL Oostende-Veurne omvat 10 gemeentes. In iedere gemeente organiseert het SEL Oostende-Veurne een Gemeentelijk Overlegplatform Thuiszorg. Alle zorgaanbieders uit de eerstelijnsgezondheidszorg, de woonzorgcentra en de ziekenhuizen actief in die bepaalde gemeente, zijn welkom op het platform.

De overlegplatformen bevorderen de lokale samenwerking. Centraal staat de uitwisseling van informatie, de optimalisatie van continuïteit van de zorg, het voorzien van overleg en vormingen, het uitwerken van projecten,... en dat telkens rekening houdend met de bestaande lokale noden. 

Wil je meer informatie of wens je aan te sluiten bij het Gemeentelijk Overlegplatform Thuiszorg in je gemeente? Neem dan contact op.

De data van de platformen per gemeente vind je terug in de kalender.

Regio Map