Samenwerkingsinitiatief
Eerstelijnsgezondheidszorg
West-Vlaanderen

  Selecteer uw regio op de kaart

NIEUWS (OOSTENDE-VEURNE)

 

  • Nieuwe website rond Vroegtijdige Zorgplanning

 

Bezoek de website via www.vzpwvl.be

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • SEL Oostende - Veurne is verhuisd

 

Ons nieuwe adres is Edith Cavellstraat 54-56 bus 7 te Oostende. 

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  •  Nieuwe Zorg ID

 

Het thuiszorgkaartje werd vernieuwd en kreeg een nieuwe naam: Zorg ID. Bij een (onverwachte) ziekenhuisopname komt de Zorg ID goed van pas. Op dit kaartje staan alle contactgegevens van de betrokkenen in de zorg (mantelzorgers, huisarts, huisapotheker, enz.).

Je kan het kaartje gratis aanvragen via het SEL.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • GGZ waaier voor professionelen 

 

De GGZ waaier voor professionelen biedt een helder overzicht van het aanbod rond Geestelijks Gezondheidszorg in de zorgregio Oostende - Veurne.

 

Je kan de waaier als professionele zorgaanbieder gratis aanvragen via het SEL.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • E-health: je toestemming al gegeven?

 

Voor de beveiligde uitwisseling van gezondheidsgegevens dien je je toestemming te geven. Surf hiervoor naar www.ehealth.fgov.be

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  •  Interdement

 

In West-Vlaanderen sloegen verschillende mutualiteiten de handen in elkaar met het project 'Interdement'. Intermutualistische intervisie en vorming zorgden ervoor dat de maatschappelijk werkers sterkere begeleiders werden in de begeleiding van personen met dementie en hun netwerk in de thuissituatie.

De leerervaringen, tips en handvatten  -die voor vele hulpverleners inspirerend kunnen zijn- werden gebundeld op de website:  www.dementieenmaatschappelijkwerk.egcomputers.be .

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • Digitaal aanvraagformulier voor organisatie van een Multidisciplinair Overleg


Wil je een Multidisciplinair Overleg in de thuiszorg laten organiseren, vul dan hier je contactgegevens in. Een organisator zal je vervolgens rechtstreeks contacteren.

Een overzicht van alle organisatoren in regio Oostende en Veurne vind je hier.

Een overzicht van alle organisatoren voor overleg rond patiënten met een psychiatrische problematiek vind je hier.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • De Nieuwsbrief
     

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de regio! Schrijf je hier in voor de tweejaarlijkse nieuwsbrief.

NIEUWSTE THEMA'S