Samenwerkingsinitiatief
Eerstelijnsgezondheidszorg
West-Vlaanderen

  Selecteer uw regio op de kaart

NIEUWS (OOSTENDE-VEURNE)

 

  • Nieuwe website rond Vroegtijdige Zorgplanning

 

Bezoek de website via www.vzpwvl.be 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  •  Nieuwe Zorg ID

 

Het thuiszorgkaartje werd vernieuwd en kreeg een nieuwe naam: Zorg ID. Bij een (onverwachte) ziekenhuisopname komt de Zorg ID goed van pas. Op dit kaartje staan alle contactgegevens van de betrokkenen in de zorg (mantelzorgers, huisarts, huisapotheker, enz.).

Je kan het kaartje gratis aanvragen via het SEL.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • GGZ waaier voor professionelen 

 

De GGZ waaier voor professionelen biedt een helder overzicht van het aanbod rond Geestelijks Gezondheidszorg in de zorgregio Oostende - Veurne.

 

Je kan de waaier als professionele zorgaanbieder gratis aanvragen via het SEL.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • E-health: je toestemming al gegeven?

 

Voor de beveiligde uitwisseling van gezondheidsgegevens dien je je toestemming te geven. Surf hiervoor naar www.ehealth.fgov.be

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  •  Interdement

 

In West-Vlaanderen sloegen verschillende mutualiteiten de handen in elkaar met het project 'Interdement'. Intermutualistische intervisie en vorming zorgden ervoor dat de maatschappelijk werkers sterkere begeleiders werden in de begeleiding van personen met dementie en hun netwerk in de thuissituatie.

De leerervaringen, tips en handvatten  -die voor vele hulpverleners inspirerend kunnen zijn- werden gebundeld op de website:  www.dementieenmaatschappelijkwerk.egcomputers.be .

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • Digitaal aanvraagformulier voor organisatie van een Multidisciplinair Overleg


Wil je een Multidisciplinair Overleg in de thuiszorg laten organiseren, vul dan hier je contactgegevens in. Een organisator zal je vervolgens rechtstreeks contacteren.

Een overzicht van alle organisatoren in regio Oostende en Veurne vind je hier.

Een overzicht van alle organisatoren voor overleg rond patiënten met een psychiatrische problematiek vind je hier.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • vzw Dienst Ondersteuningsplan West-Vlaanderen

 

Jouw plan, daar gaan we samen voor!
Ben je op zoek naar hoe een goed leven er voor jou uitziet?
Heb je omwille van een beperking nood aan ondersteuning?
Dienst Ondersteuningsplan (D.O.P) West-Vlaanderen kan je in jouw zoektocht ondersteunen en helpt je uit te zoeken welke ondersteuning het beste bij jou past.

De D.O.P. - medewerker ondersteunt jou en de personen die voor je belangrijk zijn in de zoektocht naar de ondersteuning die je wenst en nodig hebt om een kwaliteitsvol leven te leiden.
De medewerker helpt jou en je netwerk om je vragen, wensen en toekomstverwachtingen duidelijk te krijgen.
Als resultaat krijg je een ondersteuningsplan dat alle mogelijkheden van jou en jouw omgeving op een rijtje zet.
Als uit de gesprekken met de Dienst Ondersteuningsplan blijkt dat u meer intensieve en frequente handicap specifieke ondersteuning nodig hebt, dan kunt u daarvoor een Persoonsvolgend Budget (PVB) aanvragen.
De Dienst Ondersteuningsplan kan dan samen met u een ondersteuningsplan PVB opstellen.
Het traject met D.O.P. kan maximum 1 jaar duren, met gemiddeld 12 contacten.
Onze ondersteuning is gratis.

Relevante organisaties en diensten waarop u beroep kan doen zijn verzameld op de pagina partners en samenwerking

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • De Nieuwsbrief
     

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de regio! Schrijf je hier in voor de tweejaarlijkse nieuwsbrief.

NIEUWSTE THEMA'S