Samenwerkingsinitiatief
Eerstelijnsgezondheidszorg
West-Vlaanderen

  Selecteer uw regio op de kaart

Algemene Vergadering SEL NWVL 14 maart 2019

 

Naar goede gewoonte stelt het SEL NWVL haar werking van het voorbije werkjaar voor en worden stappen naar de toekomst toegelicht.

Programma:

12u30 onthaal
13u00 verwelkoming met broodjeslunch, goedkeuring vorig verslag, financiële rekening 2018 en begroting 2019,
          kwijting bestuursleden, overzicht actieplan 2019
14u00 vormingsmoment

Inschrijven voor 12 maart 2019

Informatie

Vorming