Samenwerkingsinitiatief
Eerstelijnsgezondheidszorg
West-Vlaanderen

  Selecteer uw regio op de kaart

Chronic Care project 'De Koepel'

De Koepel is 1 van de 13 pilootprojecten voor geïntegreerde zorg.
Het project wil een zorgtraject creëren met algemene richtlijnen omtrent communicatie, overleg en transmurale afspraken tussen de verschillende actoren die betrokken zijn in het zorgproces van een cliënt.

Het doel is om tot een versterkte samenwerking te komen tussen zorgverleners op de eerste en tweede lijn, partners uit de woon-thuiszorg, verenigingen van patiënten en/of van mantelzorgers en welzijnsorganisaties.

Op 30/06 richt men de definitieve vzw op, vanaf 01/07 wil men mensen met chronische aandoeningen includeren.


Lees Meer

SEL Thuiszorgzakboekje

Eén van onze opdrachten vanuit de Vlaamse Overheid is het maken, regelmatig actualiseren en actief bekendmaken van een volledig overzicht van de zorgaanbieders, verenigingen van mantelzorgers en gebruikers en de vrijwilligersorganisaties.


Lees Meer

Vroegtijdige Zorgplanning

Vroegtijdige zorgplanning is een continu en dynamisch proces van reflectie en dialoog tussen de patient, zijn naasten en zorgverleners, waarbij toekomstige zorgdoelen besproken en vastgelegd worden. Het doel van het proces is het verwoorden van de waarden en voorkeuren van de patiënt over zijn toekomstige zorg. Hierdoor kan het de besluitvorming bevorderen wanneer de patient niet meer in staat is zijn wil te uiten. 

www.VZPwvl.be  

Klik verder voor meer info.


Lees Meer

Digitale communicatie

De toenemende informatisering maakt ICT binnen de eerstelijnsgezondheidszorg steeds belangrijker. We spelen hierop in door systemen te ontwikkelen en te integreren die zorgen voor een betere samenwerking, afstemming, gegevensdeling en communicatie.


Lees Meer

Kraamzorg

Klik verder voor meer informatie omtrent kraamzorg.


Lees Meer

Valpreventie

Het SEL is actieve partner omtrent valpreventie. Zo steunt het SEL op lokaal vlak de BOEBS-activiteiten, maar ook op beleidsniveau bij de werkgroepen in het Expertisecentrum Val- en fractuurpreventie Vlaanderen (EVV).


Lees Meer

Vlaanderen in actie

 

- Dag van de Zorg

- Zorg Proeftuinen


Lees Meer

Palliatieve zorg

Palliatieve zorg is de totale zorg voor patiënten bij wie de ziekte niet meer te genezen is. Hierbij is het de bedoeling om de patiënt en zijn familie te ondersteunen en de levenskwaliteit tot op het einde zo goed mogelijk te waarborgen.

Vind hier meer info over palliatieve zorg in onze regio.


Lees Meer

ALS

Proeftuin ALS Digitalk


Lees Meer

Nieuwsbrief SEL NWVL

Heb je nog geen nieuwsbrief ontvangen? Schrijf je dan snel in om op de hoogte te blijven van onze nieuwtjes!


Lees Meer

Literatuur

Volg onderstaande link en ontdek interessante literatuur. 


Lees Meer

Sector Personen met een beperking

Volg onderstaande link en verneem meer over projecten rond de sector personen met een beperking.


Lees Meer

Vacatures

Momenteel zijn er geen openstaande vacatures.


Lees Meer

Dementie

Het SEL Noord-West-Vlaanderen is op verschillende vlakken actief rond het thema dementie. Volg onderstaande link en verneem meer over deze projecten.


Lees Meer

Zelfhulpgroepen

Zelfhulpgroepen


Lees Meer

Zorgtrajecten

Het SEL is partner van het Lokale Multidisciplinaire netwerk (LMN) Brugge-Oostende-Houtland.


Lees Meer

Zorgvernieuwingsprojecten

De overheid maakt middelen vrij voor projecten die zorginnoverend zijn. Lees er hier meer over.


Lees Meer

Geestelijke Gezondheidszorg - Psychiatrische Hulpverlening

De geestelijke gezondheidszorg kent heel wat raakvlakken met de eerste lijn. Het SEL is dan ook partner van het Netwerk Geestelijke Gezondheidszorg in onze regio.


Lees Meer

Opname en Ontslag

Werken rond opname- en ontslagbeleid is een constante in de werking van het SEL.

 

Regionaal Project Thuismedicatie in West-Vlaamse ziekenhuizen.

Klik hier voor meer info.


Lees Meer