Samenwerkingsinitiatief
Eerstelijnsgezondheidszorg
West-Vlaanderen

  Selecteer uw regio op de kaart

MULTIDISCIPLINAIR OVERLEG: nieuwe maatregelen vanaf 01/05/2020

Voor wie? Persoon met een zorg- en ondersteuningsvraag (eender welk type)

Doel?  Afstemmen van de zorg en ondersteuning voor deze persoon in zijn thuissituatie.

(De “persoon in zijn thuissituatie” betekent elke persoon die thuis verblijft of opgenomen is in een instelling waarbij de terugkeer naar de thuisomgeving is gepland binnen de acht dagen. Personen die verblijven in serviceflats of assistentiewoningen vallen ook onder de “persoon in zijn thuissituatie”. Dit impliceert dat multidisciplinair overleg over personen, verblijvend in woonzorgcentra, niet in aanmerking komt voor vergoeding).

Deelnemers? 

Alle personen, betrokken bij de zorg en ondersteuning van een persoon met een zorg- en ondersteuningsvraag, gelijktijdig en fysiek: (bij voorkeur altijd) de persoon met een zorg- en ondersteuningsvraag of zijn (wettelijke) vertegenwoordiger, zijn mantelzorgers (indien aanwezig), de professionele zorgaanbieders en de overlegorganisator. De overlegorganisator is de neutrale partij aan tafel en zit het overleg voor. De overlegorganisator wordt niet gezien als ‘deelnemer’ aan het overleg.

Wanneer is een overleg vergoedbaar?

 1. Naast de persoon zelf (of zijn (wettelijke) vertegenwoordiger), de mantelzorger (indien aanwezig) en de overlegorganisator nemen vertegenwoordigers van minimaal drie verschillende disciplines deel.
   
 2. De persoon geeft toestemming voor de verwerking van zijn gegevens en voor de samenstelling van het overleg.
  De persoon of zijn (wettelijke) vertegenwoordiger kan ook aangeven niet aanwezig te willen zijn op het overleg.
  Indien de deelname van de persoon noch zijn (wettelijke) vertegenwoordiger wenselijk of mogelijk is, wordt een 
   ondertekende verklaring niet wenselijke aanwezigheid door de zorgaanbieders toegevoegd aan het dossier.
   
 3. De huisarts wordt altijd uitgenodigd en is bij voorkeur fysiek aanwezig. Indien dit niet kan, wordt de huisarts bij het overleg betrokken via een videogesprek. Indien ook een videogesprek niet mogelijk is, wordt de huisarts telefonisch bij het gesprek betrokken (met telefoon op speaker, zodat alle aanwezigen elkaar kunnen horen en in gesprek kunnen gaan met elkaar).
  Bij overleg rond een persoon met een psychiatrische problematiek kan de huisarts vervangen worden door de psychiater. De mogelijkheid tot video- en telefoongesprek wordt ook aan de psychiater geboden.
   
 4. Er wordt 1 overleg per persoon per jaar (periode van 365 dagen) vergoed. Concreet: als op 2 mei 2020 een vergoedbaar overleg doorgaat voor persoon x kan een nieuw overleg voor diezelfde persoon x pas vergoed worden als het doorgaat op 3 mei 2021.

 

Vergoeding? voor professionele zorgaanbieders (bedragen worden jaarlijks geïndexeerd):

 • Deelnemers (maximaal vier vergoed): 25 euro per deelnemer
 • Zorgbemiddelaar: 40 euro
 • Overlegorganisator: 120 euro

 

Op zoek naar een overlegorganisator?

Download de contactlijst overlegorganisatoren (XLS). Filter dan eerst op provincie, eventueel op regio en vervolgens op organisatie. Zo komt u snel bij iemand terecht die u kan begeleiden in het afstemmen van de zorg. Deze lijst wordt voortdurend bijgewerkt.