Samenwerkingsinitiatief
Eerstelijnsgezondheidszorg
West-Vlaanderen

  Selecteer uw regio op de kaart

Organisatie Multidisciplinair Overleg Noord-West-Vlaanderen

Multidisciplinair overleg is meer dan GDT-overleg alleen. Een multidisciplinair overleg is een overlegbijeenkomst met minstens 3 professionele zorgaanbieders van verschillende disciplines rond de gebruiker met als doel de thuiszorg te optimaliseren. Je kan een multidisciplinair overleg organiseren voor personen met:

  •  een verminderde fysieke zelfredzaamheid (GDT)
  •  een psychiatrische problematiek (OPP)
  •  een verminderd zelfzorgvermogen dat niet in aanmerking komt voor GDT of OPP (niet-GDT)

 

Een overleg is vergoedbaar als het voldoet aan de voorwaarden. Enkel vergoedbare zorgaanbieders komen in aanmerking voor deelnamevergoeding vanuit GDT/SEL. RIZIV-gerechtigden (KB 78) worden rechtstreeks vergoed.

De gebruiker heeft voor de organisatie van het overleg 2 keuzes: ofwel organiseert een van de betrokken zorgaanbieders het overleg ofwel wordt een externe organisator gecontacteerd. Elke organisator moet erkend zijn door SEL NWVL! Het SEL houdt de lijst van erkende organisatoren bij.

 

Erkend organisator worden

Als organisator ben je verantwoordelijk voor de uitvoering van volgende taken: alle betrokkenen uitnodigen; een datum en locatie vastleggen; de nodige administratie in orde brengen, het overleg in goede banen leiden als onafhankelijke vergaderleider; een zorgbemiddelaar aanduiden op het overleg; een verslag opmaken en doorsturen naar alle betrokkenen.

Een organisator sluit een samenwerkingsovereenkomst af met het SEL, waarin hij/zij verklaart akkoord te zijn met de provinciale afspraken. Er wordt ook een antwoordformulier ingevuld met de gegevens van de personen die als organisator aan de slag gaan. Als organisator van overleg rond de psychiatrische patiënt onderteken je een andere samenwerkingsovereenkomst (OPP).

 

Een overleg registreren

Om een overleg te registreren en een vergoeding als organisator te ontvangen, moet je de documenten VOLLEDIG invullen en ten laatste TWEE maanden na het overleg opsturen naar SEL Noord-West-Vlaanderen (Ruddershove 4,8000 Brugge). Indien deze termijn overschreden wordt, krijg je als organisator geen vergoeding.

  • GDT: GDT-zorgplan (analoge versie) of GDT-zorgplan (digitale versie)
  • OPP: begeleidingsplan. Het deel voor de referentiepersoon en de verklaring van de arts kan je apart (laten) invullen.
  • SEL NWVL vergoedt, afhankelijk van het jaarlijks budget, ook niet-GDT-overleg. Daartoe wordt hetzelfde registratiedocument als bij GDT-overleg gebruikt. 


Een overzicht van de vergoedingen en voorwaarden voor vergoedbaar overleg voor 2019 vind je hier. De bedragen worden jaarlijks aan de index aangepast.

 

 

Ondersteuning voor organisatoren

SEL Noord-West-Vlaanderen wenst de organisatoren van multidisciplinair overleg te ondersteunen in hun opdracht. Hiervoor organiseert SEL NWVL vorming en intervisiemomenten.

Informatie en inschrijven voor de intervisie kan via Anneleen anneleen.van.poucke@selbrugge.be.