Samenwerkingsinitiatief
Eerstelijnsgezondheidszorg
West-Vlaanderen

  Selecteer uw regio op de kaart

Communicatieschrift

Wat?
     
Foto communicatieschriftHet communicatieschrift is een instrument dat gebruikt wordt bij een complexe zorg of waar er geen mantelzorg aanwezig is. Het bevat gedeelde informatie die voor elke zorg- of hulpverlener belangrijk is maar bovenal is het een communicatiemiddel. Men kan boodschappen achterlaten na een huisbezoek zodat de betrokken zorg- en hulpverleners hiervan op de hoogte zijn. Daarom is het ook aan te raden dat het communicatieschrift meegenomen wordt bij een opname in het ziekenhuis of naar het kortverblijf, en eventueel ook naar de apotheek.

De eigenaar van het schrift is de cliënt/patiënt zelf, daarom ligt het ook bij hem thuis. Het kan door iedereen gebruikt worden die aan huis komt, dus ook door familie en de cliënt/patiënt zelf.

 

 

Hoe verkrijgen?

U kan communicatieschriften opvragen bij het SEL van uw regio. 
 

 

 

Inhoud van het communicatieschrift

 • Zorgfiche (word - pdf)
  Overzicht van namen en gegevens van de verschillende hulpverleners.
  Handtekening wordt gevraagd als engagement van de opgenomen taak.

   
 • Medicatieschema (word - pdf)
  Geeft een overzicht van de medicatie per dagdeel. Wordt bij voorkeur ingevuld door de huisarts.
   
 • Weekplanning (word - pdf)
  Overzicht van wie wat doet en wanneer. Op de voorkant wordt het tijdsschema ingevuld, indien nodig op de achterzijde de taakverdeling.
  De verschillende taken zijn niet limitatief en kunnen dus aangevuld worden.
   
 • Parameterkaart (pdf)
  Overzicht om bepaalde gegevens (zoals bloeddruk) regelmatig bij te houden.
   
 • Overzicht toelagen (pdf)
  Overzicht van de meest voorkomende toelagen binnen de thuiszorg.
  De bedoeling is om toe te leiden naar de dienst maatschappelijk werk van de mutualiteit of het OCMW.
   
 • Communicatieblaadjes (pdf)
  Hierop wordt de communicatie tussen de verschillende zorg- en hulpverleners genoteerd.
  Je kan deze blaadjes apart opvragen bij het SEL.
   


 

 

 

Wanneer opstarten?

Er zijn bepaalde risicofactoren die aanleiding kunnen geven tot de opstart, bijvoorbeeld: nieuwe thuiszorgsituatie, hulpbehoevendheid van patiënt/cliënt neemt toe, complexe hulpverlening, meerdere zorg – en hulpverleners komen aan huis, alleenwonend of onvoldoende/overbelaste mantelzorg, gebruik van 5 of meer geneesmiddelen, moeilijkheden bij verplaatsing of valincident laatste 6 maand, palliatieve patiënt, dementie of andere cognitieve stoornis, depressie of stemmingsstoornis, verslaving, eenzaamheid, …
 

 

 

Waar verkrijgbaar?

De communicatieschriftjes zijn gratis verkrijgbaar bij het SEL in uw regio.

Steekkaart communicatieschrift voor alle info in A5-formaat