Samenwerkingsinitiatief
Eerstelijnsgezondheidszorg
West-Vlaanderen

  Selecteer uw regio op de kaart

Signaalfunctie SEL

 
Eén van de opdrachten van de Vlaamse overheid van het Samenwerkingsinitiatief Eerstelijnsgezondheidszorg (SEL) is ‘het verlenen van adviezen, op eigen initiatief of op verzoek van de Vlaamse overheid, en het signaleren aan het agentschap van goede praktijkvoorbeelden en van eventuele probleemsituaties’.

SEL MWVL engageert zich om (beleids)signalen vanuit de eerstelijnsgezondheidszorg op te vangen en te bezorgen aan de Vlaamse Overheid.
 

 

 

Hoe werkt het?

Wie: elke partner van het SEL MWVL kan een signaal doorgeven

Wat: Enkel signalen relevant voor de eerstelijnsgzondheidszorg

Hoe: signalen worden doorgegeven via de signaleringsfiche
 

 

 

Wat doet het SEL MWVL?

SEL MWVL

  • stimuleert het aanbrengen van signalen via de lokale werking.
  • geeft feedback aan de signaalgever op een volgend overleg.
  • stelt de signaleringsfiche beschikbaar
  • bundelt de signalen
  • geeft de signalen door aan de overheid.

 

 

 

Wat doet het SEL MWVL met signalen die binnen het kader van onze 12 opdrachten passen?

SEL MWVL

  • bespreekt het signaal intern.
  • verwijst door indien mogelijk
  • brengt eventueel (delen van) een oplossing aan.

 

Voor meer informatie kan je contact opnemen met de SEL-coördinatoren via  info@sel-mwvl.be of via 051 20 40 74.
 

Bijlagen:

Thema's & Projecten