Samenwerkingsinitiatief
Eerstelijnsgezondheidszorg
West-Vlaanderen

  Selecteer uw regio op de kaart

Samenwerking Ziekenhuizen en WoonzorgcentraEén van de opdrachten van het SEL is ‘het sluiten van samenwerkingsovereenkomsten met minstens de ziekenhuizen, rusthuizen en rust-en verzorgingstehuizen, dagverzorgingscentra en centra voor kortverblijf om het zorgcontinuüm te verzekeren.' 

Het SEL Midden West-Vlaanderen zette in 2015 sterk in op samenwerking met de ziekenhuizen & richt zich in 2016 op het formaliseren van de samenwerking met de woonzorgcentra.

De Raad van Bestuur van het SEL MWVL richtte een werkgroep samenwerking ziekenhuizen en woonzorgcentra op. De werkgroep werkt een concrete aanpak uit voor de samenwerking met enerzijds de ziekenhuizen en anderzijds de woonzorgcentra.

Samenwerking Ziekenhuizen

Het SEL MWVL maakt samenwerking met de ziekenhuizen mogelijk. Het SEL MWVL maakt een intentieverklaring tot samenwerking tussen het ziekenhuis en de eerste lijn en faciliteerde het (verkennend) overleg tussen beide. Het SEL levert daarnaast een actieplan (waarin we de samenwerking concretiseren) en stimuleert de uitwerking en opvolging van het actieplan via de Lokale Antennepunten van het SEL (LAS). Hierbij is het doel een vlottere overgang realiseren van de thuissituatie naar een ziekenhuis en omgekeerd.

Het SEL MWVL heeft ondertussen een formele overeenkomst ondertekend met de zes ziekenhuizen van onze regio . De bijbehorende jaaractieplannen vind je bij de respectievelijke ziekenhuizen terug.

De samenwerking krijgt concreet vorm in: begeleidingscommissies. Dit zijn overlegplatformen voor de thuiszorg en ziekenhuizen, waarin zij problemen die zij ervaren onderling kunnen bespreken en aan oplossingen  kunnen werken. Het SEL MWVL faciliteert de werking van de begeleidingscommissies in samenwerking met de ziekenhuizen.

Samenwerking Woonzorgcentra

SEL MWVL zet in op de samenwerking met de woonzorgcentra. In de loop van 2016 stelt het SEL MWVL een intentieverklaring tot samenwerking op waarin we ook een kader voor samenwerking voorstellen. De eerste opstartvergaderingen tussen woonzorgcentra en eerste lijn gaan door in mei/juni 2017. Tijdens deze kennismakende gesprekken, die het SEL faciliteert, krijgt de samenwerking concreet vorm. Naar analogie met de begeleidingscommissies van de ziekenhuizen is het doel van deze samenwerking een vlottere overgang realiseren van de thuissituatie naar een woonzorgcentrum met inbegrip van de dagverzorgingscentra, kortverblijf, assistentiewoningen, ... en omgekeerd. 

 

Project(en):

Thema's & Projecten