Samenwerkingsinitiatief
Eerstelijnsgezondheidszorg
West-Vlaanderen

  Selecteer uw regio op de kaart

Voorwaarden Multidisciplinair Overleg - Midden West-Vlaanderen

Een multidisciplinair overleg is een overlegbijeenkomst met minstens 3 professionele zorgaanbieders van verschillende disciplines rond de patiënt/cliënt/gebruiker met als doel de thuiszorg te optimaliseren.

Je kan een multidisciplinair overleg organiseren voor personen met:
• een verminderde fysieke zelfredzaamheid (GDT)
• een psychiatrische problematiek (OPP)
• een verminderd zelfzorgvermogen dat niet in aanmerking komt voor GDT of OPP (niet-GDT)

Een overzicht van de overleggen in handig A5-formaat kan je hier downloaden (ook altijd beschikbaar bij het SEL).

Een overleg is vergoedbaar als het voldoet aan de voorwaarden. Enkel vergoedbare zorgaanbieders komen in aanmerking voor deelnamevergoeding vanuit GDT/SEL. RIZIV-gerechtigden (KB 78) worden rechtstreeks vergoed.

Je organiseert het overleg zelf als betrokken zorgaanbieder of je contacteert een externe organisator. Elke organisator moet erkend zijn door SEL MWVL!

--> overzicht van organisatoren

 

 

 

Erkend organisator worden

Als organisator ben je verantwoordelijk voor de uitvoering van volgende taken: alle betrokkenen uitnodigen; een datum en locatie vastleggen; de nodige administratie in orde brengen; het overleg in goede banen leiden als onafhankelijke vergaderleider; een zorgbemiddelaar of referentiepersoon aanduiden op het overleg; een verslag opmaken en doorsturen naar alle betrokkenen.

Een organisator sluit een samenwerkingsovereenkomst af met het SEL, waarin je verklaart akkoord te zijn met de provinciale afspraken. Vul ook een antwoordformulier in met de gegevens van de personen die als organisator aan de slag gaan.
Als organisator van het overleg rond psychiatrische patiënten onderteken je een samenwerkingsovereenkomst (OPP).

 

 

 

Documenten (een overleg registreren)

Om een overleg te registreren en een vergoeding als organisator te ontvangen, moet je de documenten VOLLEDIG invullen en ten laatste TWEE maanden na het overleg opsturen naar SEL Midden West-Vlaanderen (Mandellaan 101, 8800 Roeselare). Indien deze termijn overschreven wordt, krijg je als organisator geen vergoeding.

• GDT: GDT-zorgplan (analoge versie) of GDT-zorgplan (digitale versie)
• OPP: begeleidingsplan. De verklaring van de arts kan je apart (laten) invullen. Wat doet een referentiepersoon?
• niet-GDT: registratieformulier. SEL MWVL vergoedt, afhankelijk van het jaarlijks budget, ook niet-GDT-overleggen.

 

 

 

Ondersteuning voor organisatoren

SEL Midden West-Vlaanderen ondersteunt de organisatoren van multidisciplinair overleg in de thuiszorg in hun opdracht. Hiervoor organiseert SEL MWVL vorming en intervisiemomenten. Vragen over intervisie of vorming kan via anne.aerts@sel-mwvl.be

Heb je als organisator vragen over MDO? Veel gestelde vragen over Multidisciplinair overleg

 

 

 

Multidisciplinair Overleg in cijfers

Wie organiseert, vraagt aan, neemt deel, uit welke gemeente komen zorgvragers, stijgen of dalen de cijfers tegenover vorig jaar ... ? De cijfers van 2018 met betrekking tot multidisciplinair overleg in de thuiszorg kan je hier terugvinden.