Samenwerkingsinitiatief
Eerstelijnsgezondheidszorg
West-Vlaanderen

  Selecteer uw regio op de kaart

LAS Diksmuide - Houthulst

(Diksmuide en Houthulst)

Deze regio heeft een overkoepelende LAS-werking (LAS Diksmuide-Houthulst) en een lokaal thuiszorgplatform (Thuiszorgplatform Houthulst). Ook zijn er 2 afhaalpunten voor communicatieschriftjes en thuiszorgzakboekjes. Verder vindt u op deze pagina lokaal nieuws voor deze LAS-regio.

 

LAS Diksmuide - Houthulst

2018: Data 2018: 1 maart, 7 juni, 6 september en 6 december. Thema: Organisatie Directe thuiszorg

2017: Data 2017: 9 maart, 1 juni, 7 september - telkens om 12.00 uur. Thema's die al aan bod kwamen in 2017:Voorstelling plannen 'Zorgsite Diksmuide', Project Zot van 't Boeren, Thuiszorgcoördinatie Diksmuide, samenwerking LAS en ziekenhuizen, Samenwerking LAS en WZC, stand van zaken thuiszorgplatform Houthulst en Lokaal Overlegplatform Diksmuide, week van de geetselijke gezondheid, ...

Nieuws van uit het SEL: eerstelijnsconferentie, pilootproject EMPACT!, week van de valpreventie, Vroegtijdige Zorgplanning, MDO, signalen thuiszorgzakboekje..  meer volgt in de loop van 2017!

2016: Data 2016: 3 maart, 23 juni, 22 september en 1 december - telkens om 12.00 uur. Thema's die al aan bod kwamen in 2016: leeftijds (dementie) vriendelijke gemeente, Vrijwilligerspunt, Project 'voor één en iedereen' van De Groene Kans, samenwerking ziekenhuizen, Verslag vanuit het Lokaal Overlegplatform Diksmuide en vanuit het thuiszorgplatform Houthulst, Week van de Valpreventie,  Nieuws vanuit het SEL: cijfers MDO, signaalfunctie van het SEL , nieuwe rubrieken in het thuiszorgzakboekje, VZP@West-Vlaanderen, ...  

Voorzitter: Jurgend Delbarge

Voor de exacte datum, locatie en agenda van deze bijeenkomsten, kan je contact opnemen met:

Chantal Denolf, Centrumleider LDC De Schakel
Broeders Xaverianenstraat 12, 8650 Houhulst
051 69 71 76
dienstencentrum@wzccassiers.be

 

 

Thuiszorgplatform (TZP) Houthulstkomt 4x/jaar samen. Thema's specifiek (dus bovenop de LAS-thema's) voor Houthulst:

2019: data 2019: 31 januari, 21 februari, 28 maart, 16 mei

2018: leeftijdsvriendelijke gemeente,

2017: verwennamiddag voor mantelzorgers (x2), leeftijdsvriendelijke gemeente, week van de valpreventie, spelletjesnamiddag

2016: visietekst rond leeftijdsvriendelijke gemeente, met specifieke aandacht voor dementie, verwendag voor mantelzorgers met als thema 'omgaan met gevoelens van eenzaamheid' , vorming: 'werven en begeleiden van (kwetsbare) vrijwilligers,  ...  meer volgt in de loop van 2016!

2015: premie zorgverzekering, wereld dementiedag, de boskrant...

Voor de exacte datum, locatie en agenda van deze bijeenkomsten, kan je contact opnemen met:


Chantal Denolf, centrumleider LDC De Schakel
 Broeders Xaverianenstraat 12, 8650 Houthulst
 051 69 71 76
 dienstencentrum@wzccassiers.be

 

Lokaal overlegmoment eerstelijn Diksmuide 

2019: data 2019: 14 februari en 27 juni.

Vorming 

2018 'Grensoverschrijdend gedrag in de zorg'

Communicatieschriftjes en ThuiszorgzakboekjesBinnen deze LAS-regio zijn er 2 lokale afhaalpunten voor communicatieschriftjes en thuiszorgzakboekjes.

Afhaalpunt Diksmuide
OCMW Diksmuide - Els Terryn -  Ijzerheemplein 4, 8600 Diksmuide -  051 79 37 93 -  els.terryn@ocmw.diksmuide.be

Afhaalpunt Houthulst
LDC De Schakel - Chantal Denolf -  Broeders Xaverianenstraat 12, 8650 Houthulst -  051 69 71 76 - 
 dienstencentrum@wzccassiers.be

 

 

NIEUWS voor deze LAS-regio

 

 • CROSSLINK WINGG heeft als doelstelling om voor partners uit de provincie West-Vlaanderen  consult en advies, vorming en deskundigheidsbevordering te bieden omtrent de geestelijke gezondheid van kinderen, jongeren en hun context en om de intersectorale uitwisseling van expertise aan te moedigen. Praktische informatie: Voor ‘Consult en advies’ delen we de provincie op: Noord-West-Vlaanderen via 051/69.10.60, bereikbaar op ma/di/do/vrij van 10u30-12u30. Zuid-West-Vlaanderen via 051/69.10.61, bereikbaar op ma/di/do/vrij van 8u30-10u30. Voor ‘Vorming en deskundigheidsbevordering’ kan je contact nemen met coördinator Annick Dobbelaere via annick.dobbelaere@wingg.be of 0488/82.79.15. Meer informatie & de flyer.
   
 • De actie “4 voor 12. Herken de 4 signalen” is gelanceerd. Dit is een campagne in kader van preventie = het herkennen van signalen als iemand het moeilijk heeft, een initiatief van VLESP, VVGG en Te Gek!? en wordt gefinancierd door de Vlaamse overheid. Het doel van de campagne is de brede bevolking sensibiliseren om alert te zijn voor signalen van psychische kwetsbaarheid en ermee aan de slag te gaan. Meer informatie via www.4voor12.be
   
 • Help mee vroegtijdige zorgplanning beter bekend te maken!

Een tijdje geleden werd het instructiefilmpje over de website www.VZPwvl.be gelanceerd. Sindsdien is het thema actief op de sociale media. Vind de pagina leuk op Facebook en volg vroegtijdige zorgplanning nu ook via LinkedIn. Neem de link naar het filmpje op in de nieuwsbrief van jouw organisatie. Wens je een versie in hoge resolutie om af te spelen tijdens een vorming, overleg,… ? Stuur een mailtje naar info@VZPwvl.be.

 • Nieuw: Zorgpad alcohol West-Vlaanderen. Het begeleidt u in het vroegtijdig detecteren van alcoholproblemen en het vinden van een gepast zorgaanbod. Met onder meer een alcoholtest. Het biedt handvatten aan in de vorm van een stappenplan voor de behandeling en opvolging van alcoholproblemen. Meer info op deze website. 
   
 • De diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen hebben een heel specifieke opdracht ikv het dementieplan Vlaanderen. Naar aanleiding van deze opdracht werd het provinciaal intermutualistisch project ‘interdement’ opgezet. Er werd in samenwerking met de Arteveldehogeschool en met steun van de provincie West-Vlaanderen een intervisietraject uitgewerkt voor alle basiswerkers. Eén van de resultaten van dit project is deze website.

 

Diksmuide

 • Wil je op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen en initiatieven binnen Accolade | netwerk geestelijke gezondheidszorg regio Ieper-Diksmuide? Kijk dan regelmatig op: www.netwerkaccolade.be.

 

 • Schrijf je in voor de digitale nieuwsbrief voor zorgverleners van Kom op tegen kanker  en blijf op de hoogte van informatie/activiteiten/nieuwe resultaten/nieuwe acties/…  Dit kan via deze link.

 

Houthulst

 

Zoek je een specifiek verslag? Neem contact op met het SEL MWVL  ann.van.wanzeele@sel-mwvl.be

Verslagen

Hieronder vindt u alle verslagen terug die gekoppeld zijn aan deze Lokale Werking. Klik een verslag aan om het te bekijken/downloaden.

Lokale Werking