Samenwerkingsinitiatief
Eerstelijnsgezondheidszorg
West-Vlaanderen

  Selecteer uw regio op de kaart

Lokale Werking Midden West-Vlaanderen
 

Het werkgebied van het SEL MWVL omvat 27 gemeenten en strekt zich uit van Poperinge tot Tielt. 

Binnen deze regio werkt het SEL MWVL met Lokale Antennepunten van het SEL (LAS), om de werking van het SEL MWVL dichter bij de lokale zorgaanbieders (artsen, thuisverpleegkundigen, diensten gezinszorg, kinesitherapeuten, maatschappelijk werkers, …) te brengen. Het SEL MWVL wil deze LAS-bijeenkomsten aanbieden als ontmoetingsplatform voor de thuiszorgaanbieders. Hier kunnen ze elkaar (en elkaars werking) leren kennen, informatie uitwisselen, de samenwerkingen rond de thuiszorg en eerstelijn versterken, projecten opzetten.....

 Elk LAS heeft één of meerdere lokale afhaalpunten voor thuiszorgzakboekjes en communicatieschriftjes.

Bepaalde LAS-regio's hebben ook Thuiszorgplatforms (TZP) of Gemeentelijke Overleggen Thuiszorg (GOT). Deze werkingen zijn kleinschaliger en dichter bij de zorgaanbieders georganiseerd en hebben als de doel de SEL-werking op een nog meer lokaal niveau te garanderen.

Regio Map