Samenwerkingsinitiatief
Eerstelijnsgezondheidszorg
West-Vlaanderen

  Selecteer uw regio op de kaart

NIEUWS (MIDDEN-WEST-VL)

Zorgpad hartfalen
 
Voor de regio Zuid- en Midden-West-Vlaanderen werd i.s.m. de ziekenhuizen (cardiologen en hartfalenverpleegkundigen), de huisartsen en de thuiszorg een extramuraal zorgpad hartfalen ontwikkeld.
 
» Vormingpakket thuiszorg: aandachtspunten
» Vormingpakket thuiszorg: powerpoint presentatie
 
» Informatiebrochure (AZ Delta)
» Dagboek patiënten (AZ Delta)
 

 

» Volledig zorgpad (AZ Groeninge)
 
 

Eerstelijnsconferentie komt naar u toe!

Met de eerstelijnsconferentie op 16 februari 2017 te Brussel werd het startschot gegeven van de reorganisatie van de eerste lijn in Vlaanderen. LMN Centraal West-Vlaanderen, SEL Oostende-Veurne en SEL Midden West-Vlaanderen sloegen de handen in elkaar om voor u de essentie van deze reorganisatie samen te vatten in één van de 5 multidisciplinaire avonden die doorgingen op verschillende locaties in maart. Participatie is het kernwoord in dit veranderingstraject en net daarom willen we alle actoren in de eerste lijn bereiken en informeren.

De samenvattende presentatie kan je hier terugvinden.

De oproep voor de vorming van de eerstelijnszones kan je hier vinden.

 

Voorstelling locoregionaal actieplan EMPACT!

Donderdag 8 juni 2017 werd het locoregionaal actieplan van EMPACT! voorgesteld. De avond was een groot succes met 140 inschrijvingen! 

Het project ’Geïntegreerde zorg voor chronisch zieken’ van regio Midden West-Vlaanderen nadert de eindmeet van de conceptuele fase. We leggen nu nog de laatste loodjes aan het dossier on het projectvoorstel in te dienen ter goedkeuring.

Bij deze een warme oproep naar jullie toe om de engagementsverklaring in te vullen en terug te bezorgen.
Hoe meer zorgaanbieders en organisaties, scholen, bedrijven, … zich engageren hoe groter de gedragenheid van ons project. Uw engagement is voor ons belangrijk.

 

Zie ook: PowerPoint, korte nota met wat meer uitleg over het project en engagementsverklaring

 

De engagementsverklaring kan op volgende wijze terugbezorgd worden: na afdrukken en invullen, inscannen en terugmailen naar empactmwvl@gmail.com.

 

Lees hier meer over Empact!

 


VROEGTIJDIGE ZORGPLANNING

Ken jij de website www.VZPwvl.be al? Bekijk hier het instructiefilmpje! 

Heb je een vraag rond vroegtijdige zorgplanning? Ontdek alle informatie op de website www.VZPwvl.be.  Meer informatie

 

 

 

 

Geïntegreerde Zorg voor chronisch zieken
Geïntegreerde Zorg voor chronisch zieken
 

SAMENWERKING MET ZIEKENHUIZEN EN WOONZORGCENTRA

Het SEL MWVL zette actief in op de samenwerking met de ziekenhuizen (lees hier meer) en met succes. Nieuwe begeleidingscommissies met de woonzorgcentra starten in 2016!  Meer informatie
 

 


VORMING VAN HET SEL MWVL

Wil je graag andere referentiepersonen binnen het overleg psychiatrische patiënt ontmoeten, onderling ervaring en feedback uitwisselen? Intervisie voor organisatoren van multidisciplinair overleg op 19 oktober 2017. Schrijf je online in!

Op zoek naar voming op maat? Klik hier voor de menukaart vormingen 2016 of contacteer het SEL voor meer informatie.
 

   HET THUISZORGZAKBOEKJE BREIDT UIT

  Vanaf 2016 neemt het SEL MWVL psychologen, osteopaten en tandartsen op in het thuiszorgzakboekje. Ben je   nog niet opgenomen? Geef ons een seintje!
 

 

OVERZICHT AFHAALPUNTEN THUISZORGZAKBOEKJES EN COMMUNICATIESCHRIFTJES

Het SEL MWVL maakte een handig overzicht van alle afhaalpunten binnen de regio. Wil je weten waar je een thuiszorgzakboekje of communicatieschriftje volledig GRATIS kunt halen? Raadpleeg ons overzicht!
 

 

ZORGPLANNEN MULTIDISCIPLINAIR OVERLEG

Op zoek naar een blanco GDT-zorgplan, niet-GDT registratieformulier of een begeleidingsplan OPP?
 

 

SIGNALEREN

Het SEL volgt knelpunten en good practices uit de eerstelijnsgezondheidszorg op. Zit je met een probleem of loopt iets net uitzonderlijk goed? Laat het ons weten via onze signaleringsfiche! Meer informatie vind je hier
 

 

DEMENTIEWIJZER

De West-Vlaamse SEL's ontwikkelden, in samenwerking met de expertisecentra dementie en de provincie West-Vlaanderen de dementiewijzer. Dit handig instrument geeft een waaier aan antwoorden rond dementie. Bovendien staat hij vol tips rond communicatie. De Dementiewijzer is gratis te verkrijgen via het SEL. Mail naar info@sel-mwvl.be

 

 

 


 

NIEUWSBRIEF

Een korte nieuwsbrief wordt op regelmatige basis verstuurd met een stand van zaken van de acties van het SEL, vormingsaanbod, nieuwigheden, enz.... Ontvang je de nieuwsbrief van het SEL nog niet?

                                                       

          

NIEUWSTE THEMA'S