Samenwerkingsinitiatief
Eerstelijnsgezondheidszorg
West-Vlaanderen

  Selecteer uw regio op de kaart

NIEUWS (MIDDEN-WEST-VL)

REORGANISATIE VAN DE EERSTE LIJN EN VORMING VAN EERSTELIJNSZONES

Met de oproep tot het vormen van eerstelijnszones gaf minister Vandeurzen het startschot voor de hervormingen binnen de eerste lijn. Lokale besturen, zorg- en welzijnsvoorzieningen en hulp- en zorgverleners worden aangespoord eerstelijnszones af te bakenen waarin de actoren nauw met elkaar gaan samenwerken.

Belangrijk in deze hervorming is dat in elke zone de persoon met een zorg- en ondersteuningsnood centraal staat en dat de zorg geïntegreerd wordt aangeboden.

SEL MWVL zette samen met het LMN CWV zijn schouders onder deze opdracht en ging in overleg met de lokale besturen, de huisartsenkringen en alle verplichte partners werkzaam in de regio. De volgende drie eerstelijnszones binnen onze SEL-regio werden goedgekeurd door de Vlaamse regering: Eerstelijnszone Westhoek, Eerstelijnszone Midden WVL en Eerstelijnszone RITS. 

Iedere eerstelijnszone heeft een veranderteam die het transitieproces trekt en coördineert. De uitgewerkte voorstellen van hetveranderteam worden voorgelegd aan het veranderforum (= brede platformvergadering) dat de knopen doorhakt en bijstuurt. Aan de hand van de vijf leidende vragen (zie afbeelding) opgesteld door de Vlaamse Overheid werken de veranderteams en -fora aan de vorming van de eerstelijnszones.

Om dit alles in goede banen te leiden, heeft de Vlaamse Overheid een team van transitiecoaches ingezet. 

Bij Besluit van de Vlaamse regering kregen de initiatiefnemers de opdracht om de Zorgraad (=bestuursorgaan) samen te stellen en op te richten. De richtlijnen en procedure voor de samenstelling van de Zorgraad vind je hier. De drie eerstelijnszones hebben een voorlopige Zorgraad samengesteld. 

Het recenste nieuws over de verschillende eerstelijnszones vinden jullie hier

Eerstelijnszone Westhoek

Met de gemeenten: Heuvelland, Houthulst, Ieper, Langemark-Poelkapelle, Lo-Reninge, Mesen, Poperinge, Vleteren en Zonnebeke.

Kick-off  26/04/2018: klik hier voor de presentatie

Veranderforum 24/10/2018: klik hier voor de presentatie en het verslag

Veranderforum 25/02/2019: klik hier voor de presentatie en het verslag

Voorlopige zorgraad: klik hier voor de samenstelling

Een overzicht van de data van de veranderfora kan je terug vinden in de SEL-kalender.

 

Eerstelijnszone Midden WVL

Met de gemeenten: Ardooie, Hooglede, Ledegem, Lichtervelde, Moorslede, Roeselare en Staden.

Kick-off 12/06/2018: klik hier voor de presentatie

Veranderforum 26/10/2018

Veranderforum 13/11/2018: klik hier voor de presentatie en het verslag

Veranderforum 07/02/2019: klik hier voor de presentatie en het verslag

Voorlopige zorgraad: volgt binnenkort

Een overzicht van de data van de veranderfora kan je terug vinden in de SEL-kalender. 

 

Eerstelijnszone RITS (Regio Izegem Tielt Samen)

Met de gemeenten: Dentergem, Ingelmunster, Izegem, Lendelede, Meulebeke, Oostrozebeke, Pittem, Ruiselede, Tielt en Wingene.

Kick-off ging 14/06/2018: klik hier voor de presentatie

Veranderforum 25/10/2018: klik hier voor de presentatie en het verslag

Veranderforum 13/12/2018: klik hier voor de presentatie en het verslag

Veranderforum 28/02/2019: klik hier voor de presentatie en het verslag

Voorlopige zorgraad: klik hier voor de samenstelling

Een overzicht van de data van de veranderfora kan je terug vinden in de SEL-kalender. 

 

MULTIDISCIPLINAIR OVERLEG

SEL MWVL betaalde in 2018 425 overleggen uit, 11 minder dan vorig jaar. De laatste jaren wordt er minder overleg georganiseerd. Deels kan dit te wijten zijn aan de steeds hogere werkdruk en het werk die komt kijken bij het organiseren van een MDO. Een positieve noot in dit verhaal is dat de zorgaanbieders elkaar sneller vinden door de overleggen die plaatsvonden in het verleden en door te netwerken op de lokale werkingen en verschillende overlegplatformen van het SEL waardoor een effectieve samenkomst niet altijd nodig is.

Het volledige overzicht van de cijfers MDO 2018 vind je hier

 
 
 

 

Pilootproject geïntegreerde zorg voor chronische zieken: locoregionaal actieplan EMPACT! GOEDGEKEURD!

Op 15/09/2017 werd het locoregionaal actieplan EMPACT! ingediend en op 18/12/2017 werd het kandidaatsdossier van het project EMPACT! weerhouden om toe te treden tot de uitvoeringsfase.

EMPACT! is het pilootproject van “geïntegreerde zorg voor chronisch zieken” voor de regio Midden West-Vlaanderen. Het doel van dit project is om vernieuwende geïntegreerde zorgvormen uit te testen voor chronisch
 zieken, met respect voor de Triple Aim gedachte en met aandacht voor 
het equityprincipe en de levenskwaliteit van de gezondheidsprofessionals, gedurende 4 jaar.

Alle acties die binnen EMPACT! gebeuren, houden rekening met de visie en volgende waarden: persoonlijk comfort en gevoel, veiligheidsgevoel, privacy, fundamenteel respect, aandacht voor vereenzaming en flexibele zorg.
 
EMPACT! werkt rond 3 actieprogramma’s:
  • Zorgcoördinatie en continuïteit: het zorgaanbod beter en efficiënter organiseren.
  • Eigen gezondheid en persoonlijke doelen: wat kan de patiënt zelf ondernemen om zijn gezondheid te bevorderen.
  • Optimale zorgomgeving: hoe organiseren we het best de thuissituatie en de buurt.
     
Elk van deze programma’s hebben verschillende actielijnen. De actieprogramma’s worden gedragen door een lerend netwerk. Het project bouwt een cultuur uit tot betere informatie en communicatie en tot het sensibiliseren en opleiden van zorgverleners. Daarnaast komt EMPACT! tot een platform dat heel het zorgaanbod samenbrengt. Bij dit lerend netwerk wordt rekening gehouden met de waarden en is er ook plaats voor kennisinstellingen die zich mee engageren in de zorg.

 

Zie ook: Locoregionaal actieplan EMPACT!

 

Lees hier meer over Empact! 

OVERZICHT AFHAALPUNTEN THUISZORGZAKBOEKJES EN COMMUNICATIESCHRIFTJES

Het SEL MWVL maakte een handig overzicht van alle afhaalpunten binnen de regio. Wil je weten waar je een thuiszorgzakboekje of communicatieschriftje volledig GRATIS kunt halen? Raadpleeg ons overzicht!
 

 

 

SIGNALEREN

Het SEL volgt knelpunten en good practices uit de eerstelijnsgezondheidszorg op. Zit je met een probleem of loopt iets net uitzonderlijk goed? Laat het ons weten via onze signaleringsfiche! Meer informatie vind je hier
 

 

DEMENTIEWIJZER

De West-Vlaamse SEL's ontwikkelden, in samenwerking met de expertisecentra dementie en de provincie West-Vlaanderen de dementiewijzer. Dit handig instrument geeft een waaier aan antwoorden rond dementie. Bovendien staat hij vol tips rond communicatie. De Dementiewijzer is gratis te verkrijgen via het SEL. Mail naar info@sel-mwvl.be

 

 

 


 

NIEUWSBRIEF

Een korte nieuwsbrief wordt op regelmatige basis verstuurd met een stand van zaken van de acties van het SEL, vormingsaanbod, nieuwigheden, enz.... Ontvang je de nieuwsbrief van het SEL nog niet?

                                                       

          

NIEUWSTE THEMA'S