Samenwerkingsinitiatief
Eerstelijnsgezondheidszorg
West-Vlaanderen

  Selecteer uw regio op de kaart

NIEUWS (MIDDEN-WEST-VL)

DEADLINE MULTIDISCIPLINAIR OVERLEG

Het einde van het jaar nadert met rasse schreden en we willen een warme oproep doen aan de organisatoren van multidisciplinair overleg om alle dossiers in orde te brengen tegen maandag 15 januari 2018

Klik hier voor meer info en tips bij het in orde brengen van uw dossiers.

 

ZORGPLANNEN MULTIDISCIPLINAIR OVERLEG

Opgelet! De registratieformulieren voor multidisciplinair overleg zijn wat aangepast. Vanaf heden noteert de organisator van het overleg een stand van zaken rond het VZP-proces op het formulier.

Op zoek naar een recent blanco GDT-zorgplan, niet-GDT registratieformulier of een begeleidingsplan OPP?
 

 
Zorgpad hartfalen
 
Voor de regio Zuid- en Midden-West-Vlaanderen werd i.s.m. de ziekenhuizen (cardiologen en hartfalenverpleegkundigen), de huisartsen en de thuiszorg een extramuraal zorgpad hartfalen ontwikkeld.
 
» Vormingpakket thuiszorg: aandachtspunten
» Vormingpakket thuiszorg: powerpoint presentatie
 
» Informatiebrochure (AZ Delta)
» Dagboek patiënten (AZ Delta)
 

 

» Volledig zorgpad (AZ Groeninge)
 
 

Eerstelijnsconferentie komt naar u toe!

Met de eerstelijnsconferentie op 16 februari 2017 te Brussel werd het startschot gegeven van de reorganisatie van de eerste lijn in Vlaanderen. LMN Centraal West-Vlaanderen, SEL Oostende-Veurne en SEL Midden West-Vlaanderen sloegen de handen in elkaar om voor u de essentie van deze reorganisatie samen te vatten in één van de 5 multidisciplinaire avonden die doorgingen op verschillende locaties in maart. Participatie is het kernwoord in dit veranderingstraject en net daarom willen we alle actoren in de eerste lijn bereiken en informeren.

De samenvattende presentatie kan je hier terugvinden.

De oproep voor de vorming van de eerstelijnszones kan je hier vinden.

 

Pilootproject geïntegreerde zorg voor chronische zieken: locoregionaal actieplan EMPACT! ingediend

Op 15/09/2017 werd het locoregionaal actieplan EMPACT! ingediend.

EMPACT! is het pilootproject van “geïntegreerde zorg voor chronisch zieken” voor de regio Midden West-Vlaanderen. Het doel van dit project is om vernieuwende geïntegreerde zorgvormen uit te testen voor chronisch
 zieken, met respect voor de Triple Aim gedachte en met aandacht voor 
het equityprincipe en de levenskwaliteit van de gezondheidsprofessionals, gedurende 4 jaar.

Alle acties die binnen EMPACT! gebeuren, houden rekening met de visie en volgende waarden: persoonlijk comfort en gevoel, veiligheidsgevoel, privacy, fundamenteel respect, aandacht voor vereenzaming en flexibele zorg.
 
EMPACT! werkt rond 3 actieprogramma’s:
  • Zorgcoördinatie en continuïteit: het zorgaanbod beter en efficiënter organiseren.
  • Eigen gezondheid en persoonlijke doelen: wat kan de patiënt zelf ondernemen om zijn gezondheid te bevorderen.
  • Optimale zorgomgeving: hoe organiseren we het best de thuissituatie en de buurt.
     
Elk van deze programma’s hebben verschillende actielijnen. De actieprogramma’s worden gedragen door een lerend netwerk. Het project bouwt een cultuur uit tot betere informatie en communicatie en tot het sensibiliseren en opleiden van zorgverleners. Daarnaast komt EMPACT! tot een platform dat heel het zorgaanbod samenbrengt. Bij dit lerend netwerk wordt rekening gehouden met de waarden en is er ook plaats voor kennisinstellingen die zich mee engageren in de zorg.

Dit najaar volgt een mondelinge verdediging van het project en eind dit jaar wordt de beslissing meegedeeld.
 

Zie ook: Locoregionaal actieplan EMPACT!

 

Lees hier meer over Empact!

 


VROEGTIJDIGE ZORGPLANNING

Ken jij de website www.VZPwvl.be al? Bekijk hier het instructiefilmpje! 

Heb je een vraag rond vroegtijdige zorgplanning? Ontdek alle informatie op de website www.VZPwvl.be.  Meer informatie

 

 

Geïntegreerde Zorg voor chronisch zieken
Geïntegreerde Zorg voor chronisch zieken
 

SAMENWERKING MET ZIEKENHUIZEN EN WOONZORGCENTRA

Het SEL MWVL zette actief in op de samenwerking met de ziekenhuizen (lees hier meer) en met succes. Nieuwe begeleidingscommissies met de woonzorgcentra starten in 2016!  Meer informatie
 

 


VORMING VAN HET SEL MWVL

Wil je graag andere referentiepersonen binnen het overleg psychiatrische patiënt ontmoeten, onderling ervaring en feedback uitwisselen? Intervisie voor organisatoren van multidisciplinair overleg op 19 oktober 2017. Schrijf je online in!

Op zoek naar voming op maat? Klik hier voor de menukaart vormingen 2016 of contacteer het SEL voor meer informatie.
 

   HET THUISZORGZAKBOEKJE BREIDT UIT

  Vanaf 2016 neemt het SEL MWVL psychologen, osteopaten en tandartsen op in het thuiszorgzakboekje. Ben je   nog niet opgenomen? Geef ons een seintje!
 

 

OVERZICHT AFHAALPUNTEN THUISZORGZAKBOEKJES EN COMMUNICATIESCHRIFTJES

Het SEL MWVL maakte een handig overzicht van alle afhaalpunten binnen de regio. Wil je weten waar je een thuiszorgzakboekje of communicatieschriftje volledig GRATIS kunt halen? Raadpleeg ons overzicht!
 

 

SIGNALEREN

Het SEL volgt knelpunten en good practices uit de eerstelijnsgezondheidszorg op. Zit je met een probleem of loopt iets net uitzonderlijk goed? Laat het ons weten via onze signaleringsfiche! Meer informatie vind je hier
 

 

DEMENTIEWIJZER

De West-Vlaamse SEL's ontwikkelden, in samenwerking met de expertisecentra dementie en de provincie West-Vlaanderen de dementiewijzer. Dit handig instrument geeft een waaier aan antwoorden rond dementie. Bovendien staat hij vol tips rond communicatie. De Dementiewijzer is gratis te verkrijgen via het SEL. Mail naar info@sel-mwvl.be

 

 

 


 

NIEUWSBRIEF

Een korte nieuwsbrief wordt op regelmatige basis verstuurd met een stand van zaken van de acties van het SEL, vormingsaanbod, nieuwigheden, enz.... Ontvang je de nieuwsbrief van het SEL nog niet?

                                                       

          

NIEUWSTE THEMA'S